Follow
Ustun Ozen
Ustun Ozen
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İnternet reklamcılığı: internet kullanıcılarının internet reklamcılığı konusundaki tutum ve davranışları
Ö Üstün, S Ahmet
Bilişim Teknolojileri Dergisi 1 (3), 2008
1022008
Açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemi üzerinden internet destekli (harmanlanmış) öğrenim deneyimi
S Karaman, Ü Özen, S Yıldırım, A Kaban
Akademik Bilişim Konferansı 11, 13, 2009
782009
İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİLİK: ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT’TAKİ KOBİ’LERDE BİR ARAŞTIRMA
Ü Özen, M Bingöl
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 2007
782007
WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE SİSTEM TASARIMI.
Ü Özen, S Karaman
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2001
762001
Developing strategies for the future of healthcare in Turkey by benchmarking and SWOT analysis
I Aslan, O Çınar, Ü Özen
Procedia-social and behavioral sciences 150, 230-240, 2014
722014
Understanding the factors affecting consumers' continuance intention in mobile shopping: the case of private shopping clubs
MC Bölen, Ü Özen
International Journal of Mobile Communications 18 (1), 101-129, 2020
612020
YALNIZLIK OLGUSU VE SANAL SOHBETİN YALNIZLIĞIN PAYLAŞIMINA ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Ö Üstün, MBK SARICI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 149-159, 2010
542010
Kalite boyutları ve sağlık hizmeti unsurları açısından hasta memnuniyetine bir bakış: Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde örnek uygulama
Ü Özen, H Çam, F Yalçın Aslay
İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2011
522011
Üniversite öğrencilerinin sporda şiddet ve saldırganlık algıları
AK KABAKUŞ, Ö Üstün, E Hakan
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 4 (7), 2013
452013
Birleşmiş milletler kalkınma programı beşeri kalkınma endeksi verilerini kullanarak diskriminant analizi ve lojistik regresyon analizinin sınıflandırma performanslarının …
S Burmaoğlu, E Oktay, Ö Üstün
Savunma Bilimleri Dergisi 8 (2), 23-49, 2009
442009
Estimating soil temperature with artificial neural networks using meteorological parameters
F Aslay, Ü ÖZEN
JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI 16 (4), 2013
43*2013
Pedagogical Features and Integration of Learning Objects Into Learning Environments
S Karaman, Ü Özen, S Yildirim
Egitim ve Bilim 32 (145), 3, 2007
43*2007
Flow theory in the information systems life cycle: The state of the art and future research agenda
MC Bölen, H Calisir, Ü Özen
International Journal of Consumer Studies 45 (4), 546-580, 2021
312021
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden Ahp Ve Topsıs' in e-kitap okuyucu seçiminde uygulanması
K Orçanlı, Ü Özen
Uşak üniversitesi sosyal Bilimler dergisi 6 (3), 282-311, 2013
252013
Spor psikolojisi ve Türkiye’deki futbol hakemlerinin hakemlik psikolojileri üzerine bir araştırma
Ö Üstün, E Hakan
Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi 2 (1), 2010
252010
KREDİ KARTI SAHİPLİĞİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ
E Oktay, Ü Özen, Ö Alkan
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (2), 1-22, 2016
172016
Firma-Müşteri Boyutuyla E-Ticaret: Internet Kullanıcılarının Elektronik Alışveriş Davranışları
Ü Özen
Aktif Yayınevi, İstanbul, 2003
172003
Maddi değer taşımayan motivasyonel araçlar bağlamında kamu ve özel sektör karşılaştırması
Ö BARLI, Ü ÖZEN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2), 437-455, 2008
162008
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMLENMESİ
ÜÖ Handan Çam, Fulya Aslay
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 5 (2), 1-11, 2019
142019
Assessing postgraduate students’ satisfaction with quality of services at a Turkish University using alternate ordered response models
AK Çelik, E Oktay, Ü Özen, A Karaaslan, İY Yarbaşı
Periodica Polytechnica Social and Management Sciences 26 (1), 87-101, 2018
132018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20