Takip et
feray kabalcıoğlu
feray kabalcıoğlu
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Şanlıurfa ilinde kadınların aile planlamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi
F Gözükara, F Kabalcıoğlu, F Ersin
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 (1), 9-15, 2015
522015
Quality of life (QOL) and attitudes toward aging in older adults in Şanlıurfa, Turkey
M Top, H Eriş, F Kabalcıoğlu
Research on Aging 35 (5), 533-562, 2013
472013
Hemşirelerin mesleki imajlarını ve mesleği algılama durumlarını etkileyen faktörler
O Kaya, Z Şimşek, F Kabalcıoğlu, FF Dayı
Hemşirelik Forumu 7 (1), 1-6, 2004
372004
Emotional intelligence and communication skills of nursing students: example of Harran University School of Health
G Erigüç, H Eriş, F Kabalcıoğlu
International Online Journal of Educational Sciences 6 (2), 398-412, 2014
282014
ŞANLIURFA’DAKİ GEBELERİN BEBEK BAKIMINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ.
S KAHRAMAN, F KABALCIOĞLU, F ERSİN
Journal of Social Policy Studies/Sosyal Politika Çalismalari Dergisi, 2016
172016
Niteliksel Bir Araştırma: Şanlıurfa'da Geleneksel Ebeler ve Doğuma Yönelik Geleneksel Yöntemleri
F KABALCIOĞLU, MA Kurçer
Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology 18 (6), 377-382, 2008
16*2008
Üniversite öğrencilerinin beslenme kültürleri
M Kartal, FK Bucak, E Balcı
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 4 (4), 332-338, 2017
152017
Quality of life and attitudes toward aging among older women in Turkey
M Top, H Eriş, F Kabalcioğlu
Affilia 27 (4), 406-419, 2012
152012
Şanlıurfa kadın hastalıkları ve doğum hastanesine başvuran gebelerde anemi sıklığı ve ilişkili faktörler
FK Bucak, F Özcanarslan, M Demir
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 4 (2), 103-109, 2017
142017
Risk factors related with the complications on woman and their babies who delivered at Sanlıurfa Maternity Hospital
Z Şimsek, F Kabalcıoğlu, MA Kurcer
Journal of Health and Society 15 (3), 90-95, 2005
82005
Terapötik abortus uygulanan kadınların durumluk-sürekli anksiyete düzeyleri ve ilişkili faktörler
FK Bucak, E Toker, M Asoğlu
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 5 (4), 256-263, 2018
72018
Şanlıurfa il merkezinde görev yapan ebe ve hemşirelerin kendi kendine meme muayenesi yapma davranışları ve etkileyen faktörler
F Kabalcıoğlu, MA Kurçer, Z Şimşek, Ö Karakoç Kaya
Hemşirelik Forumu 1, 31-36, 2005
72005
İnsülin tedavisi görmekte olan diyabetik hastaların tedavilerine ilişkin bilgi ve düşüncelerinin belirlenmesi
B Polat, F Özcanarslan, FK Bucak
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 4 (3), 221-235, 2017
62017
Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa
F Gözükara, F Kabalcıoğlu, F Ersin
Journal of Harran University Medical Faculty 12 (1), 9-16, 2015
62015
The investigation of risk factors which predict postpartum depression in seasonal farm workers
M Nebioglu, S Akbaba, F Kabalcioglu, Y Eroglu, M GÜLTEKİN
ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 14 (4), 2013
62013
İlköğretim öğrencilerinin siber zorbalık ve mağduriyet durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İ. Sarı ve M. Özdemir (Editörler)
F Kabalcıoğlu, Y Eroğlu
Çocuk ve Bilişim, 228-248, 2013
52013
İstemsiz düşük yapan kadınlara verilen aile planlaması danışmanlığının önemi ve Şanlıurfa Doğumevi deneyimi
F Kabalcıoğlu, MA Kurçer, Z Şimşek
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5 (1), 28-33, 2008
52008
Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Örneği
G ERİGÜÇ, H ERİŞ, F KABALCIOĞLU
International Online Journal of Educational Sciences 6, 2014
42014
Mevsimlik tarım işçilerinde doğum sonrası depresyon riskini yordayan etkenlerin incelenmesi.
M NEBĠOĞLU, S AKBABA, F KABALCIOĞLU, Y EROĞLU, M GÜLTEKĠN
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 14 (4), 2013
42013
Why have the numbers of cesareans increased globally? The factors that affect women’s decisions about cesarean delivery in Turkey
E Toker, Z Turan, M Omaç Sönmez, F Kabalcioğlu Bucak
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 33 (20), 3529-3537, 2020
32020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20