Takip et
Şeref Bozoklu
Şeref Bozoklu
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Energy consumption and economic growth for selected OECD countries: Further evidence from the Granger causality test in the frequency domain
S Bozoklu, V Yilanci
Energy Policy 63, 877-881, 2013
2032013
Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasindaki nedensellik ilişkisi: Gelişmekte olan ekonomiler için analiz
Ş Bozoklu, V Yılancı
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2013
1692013
Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi.
V YILANCI, Ş BOZOKLU
Ege Academic Review 14 (2), 211-220, 2014
164*2014
Are BRICS countries pollution havens? Evidence from a bootstrap ARDL bounds testing approach with a Fourier function
V Yilanci, S Bozoklu, MS Gorus
Sustainable Cities and Society 55, 102035, 2020
1302020
Persistence in per capita energy consumption: a fractional integration approach with a Fourier function
S Bozoklu, V Yilanci, MS Gorus
Energy economics 91, 104926, 2020
752020
Reel döviz kurlarının durağanlığı: E7 ülkeleri için ampirik bir inceleme
Ş Bozoklu, V Yılancı
Maliye Dergisi 158, 587-606, 2010
502010
BRIC Ülkeleri ve Türkiye arasındaki sermaye piyasaları entegrasyonunun parametrik ve parametrik olmayan eşbütünleşme testleri ile analizi
Ş Bozoklu, İM Saydam
Maliye Dergisi 159, 416-431, 2010
442010
Dynamics of ecological balance in OECD countries: Sustainable or Unsustainable?
B Ozcan, D Khan, S Bozoklu
Sustainable Production and Consumption, 2021
272021
Türkiye hisse senedi piyasasinda rasyonel köpükler: sakli eş bütünleşme yaklaşimi
Ş Bozoklu, F Zeren
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (9), 17-31, 2013
232013
MONEY, INCOME, AND CAUSALITY: AN EXAMINATION FOR THE TURKISH ECONOMY
Ş BOZOKLU
Ekonomska istraživanja 26 (1), 171-182, 2013
202013
Reassessing the environmental Kuznets curve: a summability approach for emerging market economies
S Bozoklu, AO Demir, S Ataer
Eurasian Economic Review 10, 513–531, 2020
192020
The Oil Price‐Macroeconomic fundamentals nexus for emerging market economies: Evidence from a wavelet analysis
AK Tiwari, ID Raheem, S Bozoklu, S Hammoudeh
International Journal of Finance & Economics 27 (1), 1569-1590, 2022
172022
Spot ve Türev Piyasalar Arasındaki Etkileşim: Türkiye Örneği
LN Aktürk, V Yılancı, Ş Bozoklu
1. Uluslararası Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar …, 2014
162014
Analysis of symmetric and asymmetric nonlinear causal relationship between stock prices and exchange rates for selected emerging market economies
V Yılancı, Ş Bozoklu
Doğuş Üniversitesi, 2015
122015
Linear and Nonlinear Cointegration of Purchasing Power Parity: Further Evidence from Developing Countries
S Bozoklu
Global Economic Review 41 (2), 147-162, 2012
82012
Current Account Sustainability in Emerging Markets: An Analysis with Linear and Nonlinear Panel Unit Root Tests
Ş Bozoklu, V Yılanci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (4), 251-264, 2014
62014
Fisher Hipotezi'nin Gelişmekte Olan Ülkelerde Geçerliliğinin Testi
Ş Bozoklu, V Yılancı
Prof.Dr. Sadık Kırbaş'a Armağan Kitap, 51-62, 2011
62011
Finance as a friend, enemy and stranger in the US Economy, 1952–2019
T Akan, A Hepsag, S Bozoklu, E Mollaahmetoğlu
Socio-Economic Review 21 (1), 397–435, 2023
52023
Explaining US economic growth performance by macroeconomic governance, 1952–2018
T Akan, A Hepsağ, Ş Bozoklu
Journal of Evolutionary Economics 32 (5), 1437-1465, 2022
12022
Tourism Sector and Environmental Quality: Evidence from Top 20 Tourist Destinations
B Ozcan, S Bozoklu, D Khan
Strategies in Sustainable Tourism, Economic Growth and Clean Energy, 39-66, 2021
12021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20