Follow
Şeref Bozoklu
Şeref Bozoklu
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Energy consumption and economic growth for selected OECD countries: Further evidence from the Granger causality test in the frequency domain
S Bozoklu, V Yilanci
Energy Policy 63, 877-881, 2013
1962013
Finansal gelişme ve iktisadi büyüme arasindaki nedensellik ilişkisi: Gelişmekte olan ekonomiler için analiz
Ş Bozoklu, V YILANCI
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2013
1632013
Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi.
V YILANCI, Ş BOZOKLU
Ege Academic Review 14 (2), 211-220, 2014
157*2014
Are BRICS countries pollution havens? Evidence from a bootstrap ARDL bounds testing approach with a Fourier function
V Yilanci, S Bozoklu, MS Gorus
Sustainable Cities and Society 55, 102035, 2020
1212020
Persistence in per capita energy consumption: a fractional integration approach with a Fourier function
S Bozoklu, V Yilanci, MS Gorus
Energy economics 91, 104926, 2020
612020
Reel döviz kurlarının durağanlığı: E7 ülkeleri için ampirik bir inceleme
Ş Bozoklu, V Yılancı
Maliye Dergisi 158, 587-606, 2010
482010
BRIC Ülkeleri ve Türkiye arasındaki sermaye piyasaları entegrasyonunun parametrik ve parametrik olmayan eşbütünleşme testleri ile analizi
Ş Bozoklu, İM Saydam
Maliye Dergisi 159, 416-431, 2010
432010
Dynamics of ecological balance in OECD countries: Sustainable or Unsustainable?
B Ozcan, D Khan, S Bozoklu
Sustainable Production and Consumption, 2021
262021
Türkiye hisse senedi piyasasinda rasyonel köpükler: sakli eş bütünleşme yaklaşimi
Ş Bozoklu, F Zeren
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (9), 17-31, 2013
232013
MONEY, INCOME, AND CAUSALITY: AN EXAMINATION FOR THE TURKISH ECONOMY
Ş BOZOKLU
Ekonomska istraživanja 26 (1), 171-182, 2013
192013
Reassessing the environmental Kuznets curve: a summability approach for emerging market economies
S Bozoklu, AO Demir, S Ataer
Eurasian Economic Review 10, 513–531, 2020
172020
The Oil Price‐Macroeconomic fundamentals nexus for emerging market economies: Evidence from a wavelet analysis
AK Tiwari, ID Raheem, S Bozoklu, S Hammoudeh
International Journal of Finance & Economics 27 (1), 1569-1590, 2022
152022
Analysis of symmetric and asymmetric nonlinear causal relationship between stock prices and exchange rates for selected emerging market economies
V Yılancı, Ş Bozoklu
Doğuş Üniversitesi, 2015
132015
Spot ve Türev Piyasalar Arasındaki Etkileşim: Türkiye Örneği
LN Aktürk, V Yılancı, Ş Bozoklu
1. Uluslararası Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar …, 2014
132014
Linear and Nonlinear Cointegration of Purchasing Power Parity: Further Evidence from Developing Countries
S Bozoklu
Global Economic Review 41 (2), 147-162, 2012
82012
Current Account Sustainability in Emerging Markets: An Analysis with Linear and Nonlinear Panel Unit Root Tests
Ş Bozoklu, V Yılanci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (4), 251-264, 2014
62014
Fisher Hipotezi'nin Gelişmekte Olan Ülkelerde Geçerliliğinin Testi
Ş Bozoklu, V Yılancı
Prof.Dr. Sadık Kırbaş'a Armağan Kitap, 51-62, 2011
62011
Finance as a friend, enemy and stranger in the US Economy, 1952–2019
T Akan, A Hepsag, S Bozoklu, E Mollaahmetoğlu
Socio-Economic Review 21 (1), 397–435, 2023
52023
Tourism Sector and Environmental Quality: Evidence from Top 20 Tourist Destinations
B Ozcan, S Bozoklu, D Khan
Strategies in Sustainable Tourism, Economic Growth and Clean Energy, 39-66, 2021
12021
SYMMETRIC AND ASYMMETRIC NONLINEAR DYNAMICS IN REAL INTEREST RATE PARITY
V Yilanci, S Bozoklu
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 45 (2 …, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20