Erkut Eryayar
Erkut Eryayar
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Endüstri ürünleri tasarımında Gestalt teorisi uygulaması
E ERYAYAR
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 3 (2), 125-133, 2011
212011
Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Endüstriyel Tasarımların Tescil Yolu ile Korunması
E ERYAYAR
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 2 (1), 449-461, 2010
32010
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Hesaplamalı Tasarım Yaklaşımı
E Eryayar
Sanat-Tasarım Dergisi, 15-19, 2017
22017
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Endüstriyel Tasarımların Tescil Yolu İle Korunması
E Eryayar
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
12018
554 sayılı endüstriyel tasarımların korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnamede yer alan “tasarım” tanımının irdelenmesi
E Eryayar
Sanat-Tasarım Dergisi, 2010
12010
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA GESTALT TEORİSİ UYGULAMASI.
E ERYAYAR
Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken 3 (2), 2011
2011
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN TESCİL YOLU İLE KORUNMASI
E Eryayar
Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken 2 (1), 2010
2010
Tasarım Hukukunda ürün tasarımı açısından Benzerlik kavramının Irdelenmesi
E Eryayar
PQDT-Global, 2008
2008
TASARIM HUKUKUNDA ÜRÜN TASARIMI AÇISINDAN BENZERLİK KAVRAMININ İRDELENMESİ
E ERYAYAR, Ş ALYANAK
Congress Content
B ÇAĞRISI
554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ KANUN HÜKMÜNDE KARANAMEDE YER ALAN “TASARIM” TANIMININ İRDELENMESİ
E ERYAYAR
Sanat-Tasarım Dergisi 1 (1), 71-74, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11