Ünal Arslan
Ünal Arslan
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Siyasi istikrarsizlik ve ekonomik performans: Türkiye örneği
Ü Arslan
462011
Oil exports and non-oil exports: Dutch disease effects in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
H Karamelikli, G Akalin, U Arslan
Journal of Economic Studies 44 (4), 540-551, 2017
102017
The relations between FDI and democracy: Evidence from Turkey
Ü Arslan, NZ Ökten
International Research Journal of Finance and Economics 56, 111-123, 2010
102010
LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE BAĞIMLILIK
Ü Arslan
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (3), 37-56, 2006
82006
The effects of the interest rate volatility on Turkish money demand
YS Çeliköz, Ü Arslan
International Business Research 4 (4), 286, 2011
72011
The effect of brand value on economic growth: A multinational analysis
NZ Ökten, EY Okan, Ü Arslan, MÖ Güngör
European Research on Management and Business Economics 25 (1), 1-7, 2019
62019
Dışa açıklık ile finansal gelişme arasındaki ilişki: G20 ülkeleri örneği
E Barutçu, Ü Arslan
62016
The relationship between corruption and public investment: The case of Turkey
AGDÜ ARSLAN, Y Sağlam
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2), 365-378, 2011
62011
Demokrasi ve Ekonomik Büyüme
Ü Arslan, C Doğan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1), 2004
42004
Political globalization and foreign direct investment inflows in Turkey
C Doğan, Ü Arslan
International Journal of Business and Social Research 6 (05), 2016
32016
Ekonomik Performans ve Bürokrasi: Türkiye Örneği
Ü Arslan, Y Sağlam
Ekonomi Bilimleri Dergisi 2 (2), 131-138, 2010
22010
Causal Relationship between Foreign Direct Investment and Export: The Case of Developing Economies of Asia
Ü ARSLAN, Y SAĞLAM, AE GÜZEL
Asian Economic and Financial Review 8 (4), 537-551, 2018
12018
On the nexus between exchange rate and income distribution in Turkey: ARDL bound testing analysis
AE Güzel, Ü Arslan
Economic Journal of Emerging Markets 11 (1), 1-7, 2019
2019
Girişimcilik İle Sözleşmelerin Uygulanma Maliyeti Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
ÖD Akın, Ü Arslan, M Reyhanoğlu
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 7 (2), 118-126, 2019
2019
Piyasa ekonomisi kurumları, ekonomik küreselleşme ve insani gelişme: OECD ülkeleri için ampirik bir araştırma
AE Güzel, Ü Arslan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39-58, 2019
2019
GİRİŞİMCİLİK İLE EKONOMİK İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ö Akın, M Reyhanoğlu, Ü ARSLAN, AE Güzel
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (40), 295-308, 2017
2017
Marshall’ın Değer Teorisinde Ekonomik Birimlerin Karar ve Davranışlarına Yaklaşımı
Ü ARSLAN, AE GÜZEL
2017
International Conflicts and Economic Growth: The Case of Turkey
C Doğan, Ü Arslan, H Karmelikli
Advances in Social Sciences Research Journal 3 (6), 2016
2016
ULUSLARARASI TİCARET VE KÜLTÜREL YAKINLIK: ASYA ÖRNEĞİ.
Ü ARSLAN
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences 36 (1), 2014
2014
FOREIGN DIRECT INVESMENT AND SOCIOECONOMIC CONDITIONS
NZ ÖKTEN, Ü ARSLAN
International Journal of Economic & Administrative Studies 6 (11), 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20