Follow
Ihsan Metinnam
Title
Cited by
Cited by
Year
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yaratıcı Drama Oturumu Planlama Sürecinde Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi
İ Metinnam
Yaratıcı Drama Dergisi 14 (2), 219-242, 2019
202019
Farklı disiplinlerde yaratıcı drama temelli uygulamalara ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi
EA AYKAÇ, İ Metinnam
Yaratıcı Drama Dergisi 14 (1), 117-136, 2019
122019
Can drama lessons be given online?: Perspectives of drama teachers during the COVID-19
G Karaosmanoğlu, İ Metinnam, Z Özen, Ö Adıgüzel
International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) 9 (3), 1249-1272, 2022
112022
Yaratıcı drama alanında Brian Way’in drama anlayışının incelenmesi
İ Metinnam
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
112011
Yaratıcı dramayla kültürel temas alanları oluşturmak: Sanat eğitiminde katılımcı bir eylem araştırması örneği
İ Metinnam
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
92017
Teachers’ Views on Using Creative Drama as a Method in Social Studies Education
İ Metinnam, S Keleşoğlu, Z Özen
Journal of Education and Future, 43-57, 2014
92014
“Bireyin Bireyselliği” Odağında Brian Way’in Drama Anlayışının İncelenmesi
İ Metinnam, Ö Adıgüzel
Yaratıcı Drama Dergisi 11 (2), 1-28, 2016
82016
Yaratıcı Drama Alanında Brian Way’in Drama Anlayışının İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
İ Metinnam
Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. Erişim adresi: http://acikarsiv …, 2011
52011
Yaratıcı Drama Bibliyografyası
Ö Adıgüzel, İ Metinnam, Z Özen
PegemA Yayıncılık, 2014
42014
Çocuk kitaplarında cinsiyetin incelenmesi. 23
A Bayraktar, Ö Metinnam-Kürkçü, İ Metinnam
Uluslararası eğitimde yaratıcı drama kongresinde sunulmuş bildiri. Çağdaş …, 2013
42013
Yaratıcı drama eğitmenlerinin sosyal adalet tutumlarının incelenmesi
S Keleşoğlu, İ Metinnam
Yaratıcı Drama Dergisi 13 (2), 189-198, 2018
32018
Sanat ve Eğitim İlişkisi: Türkiye’de İlköğretim Okullarında Sanat Eğitimi
A Okvuran, İ Metinnam
Kamusal Eğitim, 341-353, 2013
32013
Distopik Düşünme Temelli Eğitimde Drama Uygulaması: Bir Değerlendirme Çalışması
İ Metinnam
MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 1 (23), 67-87, 2021
22021
The need for the Bachelor of Creative Drama in Higher Education of Turkey: Insights from Experts.
Ö Adıgüzel, İ Metinnam
Ilkogretim Online 20 (1), 2021
22021
Evaluation of teachers' views on creative drama-based practices in different disciplines
EA Aykaç, İ Metinnam
Creative Drama Journal 14 (1), 117-136, 2019
22019
Sinif ogretmenligi adaylarinin yaratici drama oturumu planlama surecinde yasadiklari sorunlarin incelenmesi [Investigation of the Problems of Primary School Teacher Candidates …
İ Metinnam
Yaratıcı Drama Dergisi 14 (2), 219-242, 2019
22019
Investigation of gender in children books
A Bayraktar, O Kurkcu-Metinnam, I Metinnam
23th International Creative Drama in Education Congress, 2013
2*2013
Ortaçağ ve Rönesans dönemleri sanat anlayışlarının yaratıcı drama yöntemiyle işlenmesi
İ Metinnam
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği …, 2012
22012
Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar?: Ankara Üniversitesi Örneği
G Karaosmanoğlu, İ Metinnam
Yaratıcı Drama Dergisi 17 (2), 139-162, 2022
12022
CoviDrama: Dramanın dijitalleşmesi ve Çağdaş Drama Derneği deneyimi
İ Metinnam, G Karaosmanoğlu
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20