Orhan Gökyay
Orhan Gökyay
Marmara Üniversitesi'nde Çevre Mühendisi Yrd.Doç.Dr.
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Inactivation of coliform bacteria in Black Sea waters due to solar radiation
MA Yukselen, B Calli, O Gokyay, A Saatci
Environment international 29 (1), 45-50, 2003
502003
Environmental impacts of gold mining in Essakane site of Burkina Faso
M Porgo, O Gokyay
Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal 23 (3), 641-654, 2017
122017
Leachability of metals from soil contaminated by mining activities
MA Yukselen, O Gokyay
Environmental engineering science 23 (1), 125-132, 2006
112006
Burhan-ı katı'çevirisinin Türkçe açısından önemi.
OŞ Gökyay
Bilkent University, 2018
22018
An easy MS Excel software to use for water distribution system design: A real case distribution network design solution
O Gokyay
Journal of Applied Water Engineering and Research 8 (4), 290-297, 2020
12020
Effects of reject water on a large scale wastewater treatment plant in Istanbul
O Gokyay, K Alshami
ICOCEE-CAPPADOCIA, 2017
12017
Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma İşkolunda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Değerlendirilmesi, Ankara-Yenimahalle Örneği
O GÖKYAY, LM ÖZER
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 32 (4 …, 0
1
Environmental impacts of gold mining in Essakane site of Burkina Faso
O Gokyay, M Porgo
2017
Sünger filtre ile çamur yoğunlaştırmada ozonun etkisi ve maliyet analizi
O Gökyay, S ÇIRAK
Marmara Fen Bilimleri Dergisi 26 (1), 12-19, 2014
2014
Sünger filtre ile çamur yoğunlaştırma
O Gökyay, A Erdinçler
İTÜDERGİSİ/e 20 (1), 2010
2010
Leachability of metals from soil contaminated by mining activities
O Gokyay, MA Yukselen
2006
ECOLOGICAL RESEARCH ISSUES
PF Ricci, D Rice, J Ziagos, LA Cox Jr, G Karakoç, FÜ Erkoç, H Katırcıoglu, ...
Environment International 29, 1131-1137, 2004
2004
Inactivation of coliform bacteria in Black Sea waters due to solar radiation
A Saatci, O Gokyay, B Calli, MA Yukselen
2003
An application of soil washing method for the remediation of contaminated soils by mining activities
O Gökyay
Marmara Üniversitesi, 2001
2001
İş Yerlerinde Ergonomik Koşulların İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Aydınlatma Özelinde Değerlendirilmesi
O GÖKYAY, İ OKŞAK
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 32 (4 …, 0
THE EFFECT OF LAND-BASED SEA POLLUTION IN AN OLD MINING REGION: A CASE STUDY FROM NORTHERN CYPRUS
O Gokyay
Ham ve Sentetik Atıksularda Su Mercimeği (Lemna minor L.) Kullanılarak Karbon ve Besi Maddelerinin Gideriminin İncelenmesi ve Karşılaştırılması
O GÖKYAY, M BALCIGİL
Marmara Fen Bilimleri Dergisi 29 (4), 124-130, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17