İHSAN SERHATLIOĞLU
İHSAN SERHATLIOĞLU
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A novel liver image classification method using perceptual hash-based convolutional neural network
F Özyurt, T Tuncer, E Avci, M Koc, İ Serhatlioğlu
Arabian Journal for Science and Engineering 44 (4), 3173-3182, 2019
292019
Cerrahi hastalarini bekleyen bir risk: Düşmeler, nedenleri ve önlemler
D Berke, FE Aslan
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (4), 72-77, 2010
272010
Studies on the reproductive effects of chronic treatment with agomelatine in the rat
S Canpolat, N Ulker, A Yardimci, O Bulmus, G Ozdemir, Z Sahin, Z Ercan, ...
European journal of pharmacology 770, 33-39, 2016
152016
Classification of ECG signal by using machine learning methods
A Dıker, E Avci, Z Cömert, D Avci, E Kaçar, İ Serhatlioğlu
2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2018
72018
Serhatlıoğlu İ
H Kaya
Sedanter bireylerde artan yüke karşı yapılan egzersiz testi sırasında kalp …, 2011
32011
Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Sırasında Solunum Parametrelerinin Erkek ve Bayanlarda Karşılaştırılması
İ Serhatlıoğlu, H Kaya, N Aslan, S Oruç
FÜ Sağ. Bil. Tıp Derg 24 (3), 74-6, 2010
22010
The work rate divided to heart rate ratio during an incremental exercise test is an effective method for estimation of anaerobic threshold
S Algul, I Serhatlioglu, O Ozcelik
Firat Medical Journal 29 (3), 117-121, 2015
12015
İzole sıçan miyometriyumunda metabolik stres ve kasılabilme: bikarbonat ve hepes tamponu içeren kayıt solüsyonlarının kasılma yeteneği üzerine etkisi ve potasyum kanallarının rolü
İ SERHATLIOĞLU, M ÖZCAN, S KUTLU, A AYAR
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 27 (2), 170-178, 2007
12007
Myoinositol causes myometrial contractions in isolated non-pregnant rat myometrium
EÇ Kavak, E Kaçar, SB Kavak, Ö Bulmuş, İ Serhatlıoğlu, A Tektemur
Eastern Journal of Medicine 23 (2), 65, 2018
2018
Yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketen sıçanlarda olası davranış değişikliklerinin görüntü işleme teknikleriyle analizi/Analysis of possible behavior changes by image processing …
G ZORLU
2018
The Investigation of the Relationship Between Body Mass Index and Coronary Artery Calcium Index
M KOÇ, İ SERHATLIOĞLU, N GÖZEL, S SERHATLIOĞLU
Age (Average.±SS) 46 (9), 44.7-10, 2017
2017
SIÇANLARDA İN VİVO OLARAK ELEKTROMANYETİK ALANA MARUZ KALMANIN BEYİN DOKULARINDAKİ KATEKOLAMİNERJİK NÖROTRANSMİTTER DÜZEYLERİNE ETKİSİ
K BALIKÇI, İ SERHATLIOĞLU, S Kutlu, M Poyraz
Medical Sciences 11 (3), 1-8, 2016
2016
Şiddeti Düzenli olarak Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Sırasında İş Gücünün Kalp Atım Oranı Anaerobik Eşik Hesaplanmasında Etkin bir Yöntemdir
S ALGÜL, İ SERHATLIOĞLU, O ÖZÇELİK
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 29 (3), 117-122, 2015
2015
Ziconotide Inhibits KCL-Induced Increase in Intracellular Calcium in Rat Sensory Neurons: A Peripheral Mechanism of Analgesic Action
TK KUZGUN, M Özcan, E Alçin, İ SERHATLIOĞLU, S Özcan, E Kaçar, ...
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 33 (5), 1259-1265, 2013
2013
Antrenmanlı bireylerde artan egzersiz testi sırasında kardiyorespiratuvar ve metabolik sistemlerin aerobik ve anaerobik egzersiz bölgeleri cevaplarının karşılaştırılarak …
N ASLAN
2012
Diyabetik Nöropatili Fare Modelinde Oksitosinin Analjezik Etkisinin Araştırılması
E ALÇIN, İ SERHATLIOĞLU, S ÖZCAN, A AYAR, S KUTLU, M ÖZCAN, ...
Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 5 (3), 155-159, 2010
2010
Metabolic stress and the contractility of isolated rat myometrium: Role of potassium channels and different cellular pH buffers?
I Serhatlioglu, M Oezcan, S Kutlu, A Ayar
TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI 27 (2), 170-178, 2007
2007
Sıçan miyometriyumunda metabolik inhibisyon ve kasılabilme: enerji kaynakları ve hücresel tamponların rolü/The metabolic inhibition and contractily in rat myometrium: role of …
İ SERHATLIOĞLU
2004
ŞİDDETİ DÜZENLİ OLARAK ARTAN YÜKE KARŞI YAPILAN EGZERSİZ TESTİ SIRASINDA ANTRENMANLI VE SEDANTERLERDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE MAKSİMAL İŞ GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN …
İ SERHATLIOĞLU, O ÖZÇELİK
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 9 (1), 34-40, 0
Spirometric Reference Values with using Artificial Neural Network Classification
İ Serhatlıoğlu, F Özyurt, D Avcı, F Ertam, E Kaçar
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20