Dilan Bayindir
Dilan Bayindir
Balıkesir Üniversitesi / Boğaziçi Üniversitesi
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The investigation of the level of self-directed learning readiness according to the locus of control and personality traits of preschool teacher candidates
AB Dağal, D Bayındır
International Electronic Journal of Elementary Education 8 (3), 391-402, 2016
222016
The Investigation of the Relationship between the Level of Metacognitive Awareness, Self-Directed Learning Readiness and Academic Achievement of Preschool Teacher Candidates.
AB Dagal, D Bayindir
Universal Journal of Educational Research 4 (11), 2533-2540, 2016
162016
Development of the Self-Regulation Skills Scale.
D Bayındır, O Ural
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 2016
132016
Okul öncesi dönem çocukların mizaç özellikleri ve annelerinin ebeveynlik stillerinin çocukların ego sağlamlık düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisi
A Önder, AB Dağal, D Bayındır
Eğitim ve Bilim 43 (193), 2018
112018
Annelerin çocuğunu kabul düzeyi ile çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
EA Yavuz, G Güven, D Bayındır, T Sezer, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 2016
112016
Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, K Azkeskin, T Sezer, E Yılmaz, E Akşin, D Bayındır
92015
The Relationship between Maternal Acceptance-Rejection Levels and Preschoolers' Social Competence and Emotion Regulation Skills.
D Bayindir, G Güven, T Sezer, E Aksin-Yavuz, E Yilmaz
Journal of Education and Learning 6 (2), 305-316, 2017
82017
Okul öncesi dönem çocuklarla yapılan müze gezilerinin çocukların müzelere karşı olumlu duygu ve bilgi düzeylerine etkisi
AB Dağal, D Bayındır
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (6), 264-281, 2016
82016
48-72 aylık çocuklar için öz düzenleme becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi ve çocukların öz düzenleme beceri düzeyleri ile annelerine bağlanma biçimleri, annelerin ebeveyn …
D Bayındır
Marmara Üniversitesi, 2016
72016
Öz düzenleme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi
D Bayındır, O Ural
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 119-132, 2016
62016
Validity and reliability of the DeMoulin self-concept developmental scale for the 36-72 month old children
R Zembat, N Kuru Turaşlı, G Güven, T Sezer, E Akşin, E Yılmaz, ...
Redfame Publishing, 2016
62016
60-72 Aylık Çocukların Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri ile Öz Düzenleme Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
D Bayındır, K Biber
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 9 (1), 135-154, 2019
5*2019
Self-esteem, level of hopelessness and communication skills: A mediation analysis
G Uyanık Balat, T Sezer, D Bayındır, E Yılmaz
Cypriot Journal of Educational Sciences 14 (2), 278-293, 2019
5*2019
Temperament and resiliency as predictor factors of preschoolers’ school readiness. X
D Bayındır, A Önder, A Balaban Dağal
European Conference on Social and Behavioral Science, Sarajevo, Bosnia …, 2016
42016
The predictive effect of preschool children's temperament characteristics and parenting styles of mothers on ego resiliency level of children
A Önder, AB Dağal, D Bayındır
Turkish Education Assoc, 2018
32018
TEACHERS’PERSONAL AND PROFESSIONAL USE OF INFORMAL LEARNING INSTITUTIONS: FOCUS ON A BOTANIC GARDEN
D BAYINDIR, FN SEGGIE
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 143-155, 2015
32015
The relation between parental involvement and school readiness: the mediating role of preschoolers’ self-regulation skills
Ö Polat, D Bayındır
Early Child Development and Care, 1-16, 2020
22020
Okul Öncesi Örüntü Becerileri Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Y Güven, E Dibek, D Bayindir, M Saçkes
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2 …, 2019
22019
Validity and Reliability Study of Effects of Digital Games in Early Ages Scale= Erken Yaslarda Dijital Oyunlarin Etkileri Ölçegi'nin geçerlik ve güvenirlik çalismasi.
A Balaban Dagal, D Bayindir
Pegem Journal of Education and Instruction 9 (4), 979-1000, 2019
22019
Okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlık düzeylerinin incelenmesi
AB Dağal, D Bayındır
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 132-150, 2018
22018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20