Dilan Bayindir
Dilan Bayindir
Marmara Üniversitesi
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The investigation of the level of self-directed learning readiness according to the locus of control and personality traits of preschool teacher candidates
AB Dağal, D Bayındır
International Electronic Journal of Elementary Education 8 (3), 391-402, 2017
152017
The Investigation of the Relationship between the Level of Metacognitive Awareness, Self-Directed Learning Readiness and Academic Achievement of Preschool Teacher Candidates.
AB Dagal, D Bayindir
Universal Journal of Educational Research 4 (11), 2533-2540, 2016
122016
Development of the Self-Regulation Skills Scale.
D Bayındır, O Ural
International Online Journal of Educational Sciences 8 (4), 2016
112016
Annelerin çocuğunu kabul düzeyi ile çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
EA Yavuz, G Güven, D Bayındır, T Sezer, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
102016
Okul öncesi dönem çocuklarla yapılan müze gezilerinin çocukların müzelere karşı olumlu duygu ve bilgi düzeylerine etkisi
AB Dağal, D Bayındır
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (6), 264-281, 2016
92016
Okul öncesi dönem çocukların mizaç özellikleri ve annelerinin ebeveynlik stillerinin çocukların ego sağlamlık düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisi
A Önder, AB Dağal, D Bayındır
Eğitim ve Bilim 43 (193), 2018
82018
Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, K Azkeskin, T Sezer, E Yılmaz, E Akşin, D Bayındır
72015
The Relationship between Maternal Acceptance-Rejection Levels and Preschoolers' Social Competence and Emotion Regulation Skills.
D Bayindir, G Güven, T Sezer, E Aksin-Yavuz, E Yilmaz
Journal of Education and Learning 6 (2), 305-316, 2017
62017
Temperament and Resiliency as Predictor Factors of Preschoolers’ School Readiness. X
D Bayındır, A Önder, A Balaban Dağal
European Conference on Social and Behavioral Science, Sarajevo, Bosnia …, 2016
42016
48-72 aylık çocuklar için öz düzenleme becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi ve çocukların öz düzenleme beceri düzeyleri ile annelerine bağlanma biçimleri, annelerin ebeveyn …
D Bayındır
Marmara Üniversitesi, 2016
42016
Validity and Reliability of the DeMoulin Self-Concept Developmental Scale for the 36-72 Month Old Children
R Zembat, NK Turaşlı, G Güven, T Sezer, E Akşin, E Yılmaz, D Bayındır
Journal of Education and Training Studies 4 (2), 143-158, 2015
42015
TEACHERS’PERSONAL AND PROFESSIONAL USE OF INFORMAL LEARNING INSTITUTIONS: FOCUS ON A BOTANIC GARDEN
D BAYINDIR, FN SEGGIE
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 143-155, 2015
32015
60-72 Aylık Çocukların Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri ile Öz Düzenleme Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
D Bayındır, K Biber
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 9 (1), 135-154, 2019
22019
Okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlık düzeylerinin incelenmesi
AB Dağal, D Bayındır
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 132-150, 2018
22018
The predictive effect of preschool children's temperament characteristics and parenting styles of mothers on ego resiliency level of children
A Önder, AB Dağal, D Bayındır
Turkish Education Assoc, 2018
22018
Self-esteem, level of hopelessness and communication skills: A mediation analysis
G Uyanık Balat, T Sezer, D Bayındır, E Yılmaz
Cypriot Journal of Educational Sciences 14 (2), 278-293, 2019
1*2019
The relation between parental involvement and school readiness: the mediating role of preschoolers’ self-regulation skills
Ö Polat, D Bayındır
Early Child Development and Care, 1-16, 2020
2020
Okul Öncesi Örüntü Becerileri Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Y GÜVEN, E DİBEK, D BAYINDIR, M SAÇKES
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2 …, 2019
2019
Development of Preschoolers' Mathematical Patterning Skills Test: Validity and Reliability Study.
Y GÜVEN, E DİBEK, D BAYINDIR, M SAÇKES
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2019
2019
The Investigation of Self-Regulation Skills of Preschoolers According to Their Attachment Styles to Their Mothers and Maternal Parenting Behaviors
D BAYINDIR, U Ozana
Kastamonu Education Journal 27 (6), 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20