Follow
Murat Doğan ŞAHİN
Title
Cited by
Cited by
Year
Jamovi: an easy to use statistical software for the social scientists
M Şahin, E Aybek
International Journal of Assessment Tools in Education 6 (4), 670-692, 2019
2412019
Mixed method research: Theoretical foundations, designs and its use in educational research
MD Şahin, G Ozturk
International Journal of Contemporary Educational Research 6 (2), 301-310, 2019
1652019
Analysis of the Difficulty and Discrimination Indices of Multiple-Choice Questions According to Cognitive Levels in an Open and Distance Learning Context
S KOÇDAR, N KARADAĞ, MD ŞAHIN
TOJET 15 (4), 2016
442016
Effect of item order on certain psychometric properties: A demonstration on a cyberloafing scale
MD Şahin
Frontiers in Psychology 12, 590545, 2021
312021
Yükseköğretimde Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme Deneyimleri: Üç Devlet Üniversitesinden Bir Örnek [Distance Assessment Experiences in Higher Education: An Example from Three …
B Aksu-Dünya, EC Aybek, MD Şahin
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 232-244, 2021
15*2021
İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin seviye belirleme sınavı (SBS) 2010 fen ve teknoloji alt test başarılarına etki eden bazı faktörler
MD Şahin
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yylt, Ankara, 2011
142011
Açıköğretimde kullanılan sınavlardan Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına göre elde edilen yetenek ölçülerinin karşılaştırılması
M Akyıldız, MD Şahin
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (4), 141-159, 2017
122017
Development of a Multidimensional Computerized Adaptive Test based on the Bifactor Model
MD ŞAHİN, S Gelbal
International Journal of Assessment Tools in Education 7 (3), 323-342, 2020
52020
Uzaktan eğitimde çoktan seçmeli soruların güçlük ve ayırt edicilik değerlerinin soru türlerine göre incelenmesi
S Koçdar, N Karadağ, MD Şahin, A Karadeniz
52017
An exploration of the effectiveness of a language proficiency test for student mobility
MM Ünver, MD Şahin
European Journal of Foreign Language Teaching, 2017
32017
7. sınıf öğrencilerinin SBS 2010 fen ve teknoloji testi başarılarını etkileyen bazı faktörler
MD Şahin
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, 162-170, 2012
3*2012
Modeling skill-based foreign language learning anxieties as a single construct and testing its predictive aspect on foreign language classroom anxiety
G Ozturk, M Sahin, E Ozturk, B Elmas
EDUCACION XX1 25 (2), 2022
22022
AN ANALYSIS OF THE LONGITUDINAL MEASUREMENT INVARIANCE OF THE SOCIAL PRESENCE SCALE DEVELOPED FOR OPEN AND DISTANCE LEARNING ENVIRONMENTS
MD SAHIN, H KILINC, H ALTINPULLUK
Turkish Online Journal of Distance Education 21 (Special Issue-IODL), 97-110, 2020
22020
Adaptation and psychometric evaluation of the COVID-19 stress scales in Turkish sample
MD Şahin, S Şen, D Güler
International Journal of Assessment Tools in Education 9 (3), 593-612, 2022
12022
Açıköğretim sisteminde eğitim amaçlı radyo programlarının geliştirilmesi
GK Kıcır, FN Demir, N Özaydemir, MD Şahin, M Akyıldız, OD Şahin, ...
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (2), 9-28, 2019
12019
Sato Test Kuramı ile Yapılan Sınıflamalara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
ÇÜM Sait, EK DEMİR, MD ŞAHİN
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (1), 171-194, 2018
1*2018
Açıköğretim Sistemi’nde uygulanan çoktan seçmeli bir teste ait madde güçlüklerinin ardışık aralıklar yöntemiyle ölçeklenmesi
MD ŞAHİN
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 9-22, 2018
12018
Unveiling the relationships between eco-anxiety, psychological symptoms and anthropocentric narcissism: The psychometric properties of the Turkish version of the Hogg eco …
E Çimşir, MD Şahin, R Akdoğan
Cambridge Prisms: Global Mental Health 11, e26, 2024
2024
Unveiling the relationships between eco-anxiety, psychological symptoms and anthropocentric narcissism: The psychometric properties of the Turkish version of the Hogg eco …
E Çimşir, MD Şahin, R Akdoğan
Cambridge Prisms: Global Mental Health 11, e26, 2024
2024
Effects of gender norms on intelligence tests: Evidence from ASIS
D Arslan, ÖF Tamul, MD Şahin, U Sak
Journal of Pedagogical Research 7 (5), 374-384, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20