Seval KUTLUTÜRK
Seval KUTLUTÜRK
medipol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Should botulinum toxin A injections be repeated in children with cerebral palsy? A systematic review
A Kahraman, K Seyhan, Ü Değer, S Kutlutürk, A Mutlu
Developmental medicine & child neurology 58 (9), 910-917, 2016
402016
Ortaokul Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığının Fiziksel Aktivite ve Uyku Alışkanlıklarına Etkisi
S Marufoğlu, S Kutlutürk
Bağımlılık Dergisi 22 (2), 114-122, 2021
1*2021
Assessment of Relationship Between Retinopathy of Prematurity Severity and Visual Motor Integration
G Çelik, S Kutlutürk
MEDICAL RECORDS-International Medical Journal 3 (2), 94-8, 2021
2021
Transtibial Protez Kullanan Bireylerde Sağlam Ekstremitede Tabanlık Kullanımının Ayak Biyomekaniği Ve Plantar Basınca Etkisi
O Akben, S Kutlutürk
Uluslararası X. Biyomekanik Kongresi Bildiri Kitapçığı, 31, 2021
2021
Investigation of Lower Extremity Amputees Physical Activity, Prosthetic Satisfaction and Quality of Life During Social Isolation in the Covid-19 Pandemic - Pilot Study
S Kutlutürk, A Yazgan, EA Yazgan
J Basic Clin Health Sci, COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim …, 2021
2021
The Effect of Academicians' Work Stress and Physical Activity Levels on Musculoskeletal Pain During the COVID-19 Pandemic
S Kutlutürk
J Basic Clin Health Sci, COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim …, 2021
2021
ROTATOR MANŞET SENDROMLU HASTALARDA AĞRININ FONKSİYONEL DURUM, YAŞAM KALİTESİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ
MS Tan, S Kutlutürk, C Algun
2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES …, 2021
2021
Effectiveness of Balance Exercises on Postural Control and Quality of Life in Patients with Lumbar Discopathy
Ş Karpuz, U Bahçacı, S Kutlutürk, T Kuru Çolak
Clinical and Experimental Health Sciences 11 (1), 146, 2021
2021
Obez Kadınlarda Solunumla Kombine Yapılandırılmış Grup Egzersizlerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisi
A BİLGİN, S KUTLUTÜRK
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (1), 99-106, 2021
2021
Mikroişlemci ve Hidrolık Kontrollü Protez Diz Eklemi Kullanan Unilateral Transfemoral Amputelerin Fonksiyonel Mobilite, Denge, Protez Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesinin …
A Yazgan, S Kutlutürk
4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), 260, 2020
2020
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ FİZİKSEL AKTİVİTE VE UYKU ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
S Marufoğlu, S Kutlutürk
2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU …, 2020
2020
CHARCOT-MARİE TOOTH (TİP 1C) TANILI OLGUDA KABA MOTOR PERFORMANS VE DUYUSAL İŞLEMLEME SONUÇLARI
S KUTLUTÜRK, Y YILDIRIM, G ÇELİK, C ALGUN
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (3), 195-199, 2020
2020
Clinical and developmental features of atypically developing premature infants with no neurological problems: PO69-98506
S Kutlutürk, S Yurdalan, M Gunel
Developmental Medicine & Child Neurology 57, 2015
2015
Prematüre ve zamanında doğan bebeklerde gövde kontrolünün incelenmesi
S Kutlutürk
Marmara Üniversitesi, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14