Kadir SANCAK
Kadir SANCAK
Uluslararası İlişkiler, Gümüşhane Üniversitesi
gumushane.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
GÜVENLİK KAVRAMI ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ
K Sancak
Sosyal Bilimler Dergisi, 2013
32*2013
Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı ve Yumuşak Güç
K Sancak
Ankara: Nobel Yay, 2016
122016
Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Kültür ve Türkiye’nin Yumuşak Gücünde Kültür Faktörü
K SANCAK
82016
Dış politikada bir etki aracı olarak yumuşak güç: Türkiye’nin yumuşak gücünün analizi ve Azerbaycan üzerindeki yumuşak güç kapasitesinin değerlendirilmesi
K Sancak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış …, 2015
62015
Gürcistan’ın Kafkasya’daki yeri
K Sancak
Marmara Üniversitesi, 2000
42000
DENİZ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL EGEMENLİK ALANLARI BAĞLAMINDA ARKTİK'TEKİ İHTİLAFLI ALANLAR VE HUKUKİ DURUM.
K SANCAK
International Journal of Economic & Administrative Studies, 2019
32019
Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi.
K Sancak
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 33 (1), 2019
12019
Vision Change and Foreign Supports in Turkey's Foreign Policy
K Sancak, N Yılmaz
The Journal of International Scientific Researches 3 (2), 123-131, 2018
12018
Soft Power as a Effect Instruments in Foreign Policy: Turkey's Soft Power Analysis and the Assessment of its Soft Power Capacity on Azerbaijan
K Sancak
Turkish Economic Review 3 (1), 225-234, 2016
12016
Balkanların İslamlaşmasındaki Hoca Ahmed Yesevi Etkisine Kamu Diplomasisi Perspektifinden Bakmak
K SANCAK
Kamu Diplomasisi Perspektifinden Bakmak, Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed …, 2016
1*2016
TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN ÜZERİNDEKİ YUMUŞAK GÜCÜNDE KÜLTÜR FAKTÖRÜ.
K SANCAK
Electronic Turkish Studies 14 (3), 2019
2019
TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE KAMU DİPLOMASİSİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'DA RESMİ KURUMLARLA YÜRÜTTÜĞÜ KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİ
K SANCAK
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2018
2018
28 Şubat Postmodern Darbesinin Dış Politika Bağlamında Analizi
K SANCAK, B BAL
Cataloging-In-Publication Data, 661, 2017
2017
Siyasal İstikrarsızlık ve Askeri Vesayet Altında 90’lı Yılların Ekonomi Politiği
B BAL, K SANCAK
Cataloging-In-Publication Data, 589, 2017
2017
Medyanın Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Kullanılması ve Türkiye’nin Bu Alandaki Faaliyetleri
K SANCAK
III. Uluslararasi Türk Dünyasi Araştirmalari Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016 …, 2016
2016
İpek Yolu’nun Bir Türk Kültür Havzası Haline Getirilmesinde Kamu Diplomasisinin Rolü
K SANCAK
IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, 22 Nisan 2016, Bişkek, KIRGIZİSTAN, 2016
2016
BİRLEŞİK BİR AVRUPA FİKRİNİN ORTAYA ÇIKMASINDA HAÇLI SEFERLERİNİN ETKİSİ
K SANCAK
Birleşik Bir Avrupa Fikrinin Ortaya Çıkmasında Haçlı Seferlerinin Etkisi …, 2016
2016
Türkiye Ermenistan İlişkilerinin Normalleşmesinde Kamu Diplomasisinin Önemi
K SANCAK
KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 8 (15), 207-218, 2016
2016
KAMU DİPLOMASİSİ VE YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA II. ABDÜLHAMİD’İN UZAK DOĞU’DAKİ FAALİYETLERİ
K SANCAK
Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, 20-21 Şubat 2014 …, 2014
2014
21. Yüzyılda Güvenlik Sorunları: Bir Tehdit Unsuru Olarak Nükleer Silahlar
K Sancak
The Journal of Academic Social Science Studies, 499-510, 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20