Kadir SANCAK
Kadir SANCAK
Uluslararası İlişkiler, Gümüşhane Üniversitesi
gumushane.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
GÜVENLİK KAVRAMI ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ
K Sancak
Sosyal Bilimler Dergisi, 2013
18*2013
Gürcistan’ın Kafkasya’daki Yeri
K Sancak
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2000
32000
Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Kültür ve Türkiye’nin Yumuşak Gücünde Kültür Faktörü
K SANCAK
22016
Soft Power as a Effect Instruments in Foreign Policy: Turkey's Soft Power Analysis and the Assessment of its Soft Power Capacity on Azerbaijan
K Sancak
Turkish Economic Review 3 (1), 225-234, 2016
12016
Balkanların İslamlaşmasındaki Hoca Ahmed Yesevi Etkisine Kamu Diplomasisi Perspektifinden Bakmak
K SANCAK
Kamu Diplomasisi Perspektifinden Bakmak, Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed …, 2016
1*2016
Vision Change and Foreign Supports in Turkey's Foreign Policy
K Sancak, N Yılmaz
The Journal of International Scientific Researches 3 (2), 123-131, 0
1
Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi
K Sancak
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (1), 359-372, 2019
2019
TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE KAMU DİPLOMASİSİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'DA RESMİ KURUMLARLA YÜRÜTTÜĞÜ KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİ
K SANCAK
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2018
2018
28 Şubat Postmodern Darbesinin Dış Politika Bağlamında Analizi
K SANCAK, B BAL
Cataloging-In-Publication Data, 661, 2017
2017
Siyasal İstikrarsızlık ve Askeri Vesayet Altında 90’lı Yılların Ekonomi Politiği
B BAL, K SANCAK
Cataloging-In-Publication Data, 589, 2017
2017
ALİYEVLER ÖRNEĞİNDE AZERBAYCAN SİYASETİNDE DEVAMLILIK VE İSTİKRARIN ÖNEMİ
K SANCAK
ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTAN FORUMU III, 690-700, 2017
2017
Medyanın Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Kullanılması ve Türkiye’nin Bu Alandaki Faaliyetleri
K SANCAK
III. Uluslararasi Türk Dünyasi Araştirmalari Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016 …, 2016
2016
İpek Yolu’nun Bir Türk Kültür Havzası Haline Getirilmesinde Kamu Diplomasisinin Rolü
K SANCAK
IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, 22 Nisan 2016, Bişkek, KIRGIZİSTAN, 2016
2016
BİRLEŞİK BİR AVRUPA FİKRİNİN ORTAYA ÇIKMASINDA HAÇLI SEFERLERİNİN ETKİSİ
K SANCAK
Birleşik Bir Avrupa Fikrinin Ortaya Çıkmasında Haçlı Seferlerinin Etkisi …, 2016
2016
Türkiye Ermenistan İlişkilerinin Normalleşmesinde Kamu Diplomasisinin Önemi
K SANCAK
KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 8 (15), 207-218, 2016
2016
KAMU DİPLOMASİSİ VE YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA II. ABDÜLHAMİD’İN UZAK DOĞU’DAKİ FAALİYETLERİ
K SANCAK
Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, 20-21 Şubat 2014 …, 2014
2014
21. YÜZYILDA GÜVENLİK SORUNLARI: BİR TEHDİT UNSURU OLARAK NÜKLEER SİLAHLAR
K SANCAK
2013
Azerbaycan Ekonomisinde İstikrar Faktörü ve Aliyevler Dönemi
K Sancak
The Journal of International Scientific Researches 4 (1), 51-57, 0
DENİZ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL EGEMENLİK ALANLARI BAĞLAMINDA ARKTİK’TEKİ İHTİLAFLI ALANLAR VE HUKUKİ DURUM
K SANCAK
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17-34, 0
KOMŞULARLA SIFIR SORUN POLİTİKASI: KARŞILIKLI BAĞIMLILIK EKSENİNDE TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
K SANCAK, FO ÇAKICI
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20