Alim YILDIZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Ne mutlu Türküm diyebilene: Türk ulusal kimlğinin etno-seküler sınırları (1919-1938)
A Yıldız
İletişim Yayınları, 2007
3002007
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vergi yükümlülerinin vergiyi algılama ve tutum analizi: Bir alan araştırması
A Yıldız, M Karakaş, H Çiçek
612008
Türk ulusal kimliğinin etno-seküler sınırları 1919-1938
A Yıldız
İletişim, 2001
152001
Türk İslam Edebiyatı, Rağbet Yay
Hİ ŞENER, A Yıldız
İstanbul, 2003
132003
Orta gelir tuzağı ve orta gelir tuzağından çıkış stratejileri
A Yıldız
102015
Kuruluş Sürecinde Cumhuriyet Muhafazakârlığı: Peyami Safa’nın Kemalizm Yorumu
A Yıldız
Doğu Batı Dergisi 58, 191-212, 2011
102011
Sivaslı şairler antolojisi
 Yıldız
Sivaslılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, 2003
92003
Türk islâm edebiyatı
İ Şener, A Yıldız
Rağbet, 2003
92003
Ulus devletin bunalımı: Türkiye'de federalizm ve Kürt meselesi
A Yıldız
Etkileşim, 2010
82010
İBRAHİM GÜLŞENî'NİN “PENDNÂME” Sİ
A Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2002
82002
SİRÂCÎ’NİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ
A Yıldız
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (1), 127-150, 2011
72011
Evlilikte yaşanan sorunlar ve başa çıkma yolları
A Yıldız
H. Yavuzer, E.(Editör), Evlilik Okulu 3, 2009
72009
Nâbî Divanı’nı ve Hayriyye’yi Gizli İlimler (Okültizm) Işığında Okumak
A Yıldız
Millî Folklor Dergisi, S 95, 63-71, 2012
62012
Ahmed Sûzî Divânı
A Yıldız
Buruciye Yayınları, 2012
62012
Tercüme Kavramı ve Türkçe Mesnevilerde Tercüme Meselesinin Klasik Edebiyatlar Bağlamında Yorumlanması Denemesi
A Yıldız
Turkish Studies 4 (7), 939-954, 2009
62009
Şakir Ahmed Paşa'n· ın" Tertib-i Nefis" Mesnevisi
A YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2), 179-223, 2008
62008
Okçuzade Mehmed Şahi ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü'l-Hadis
A Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2003
62003
Effect of an early supervised rehabilitation programme compared with home-based exercise after temporomandibular joint condylar discopexy: a randomized controlled trial
N Çapan, S Esmaeilzadeh, A Karan, D Dıracoglu, U Emekli, A Yıldız, ...
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 46 (3), 314-321, 2017
52017
Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
AM Yıldız
Ankara SMMMO. Yayınları, Ankara, 2012
52012
Ulus Devletin Bunalımı: Federalizm ve Kürt Meselesi
A Yıldız
Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A. Ş, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20