Özge Korkmaz
Özge Korkmaz
Malatya Turgut Özal University
Verified email at ozal.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de birincil enerji kullanimi, üretimi ve Gayri Safi Yurt İçi Hasila (Gsyih) arasindaki ilişki
Ö Korkmaz, A Develi
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (2), 1-25, 2012
722012
Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının İl Ekonomisine Katkısı: Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz
Ö Korkmaz
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 29 (2), 233-250, 2015
442015
Firma Performansini Etkileyen Faktörler ve Türkiye Örnegi/The Factors Affecting Firm Performance: The Case of Turkey
Ö Korkmaz, SS Karaca
Ege Akademik Bakis 13 (2), 169, 2013
432013
Üretim Isletmelerinde Firma Karliliginin Finansal Belirleyicileri ve BIST Imalat Sanayi Uygulamasi/Financial Determinants of Firm Profitability in Manufacturing Firms and An …
Ö Korkmaz, SS Karaca
Ege Akademik Bakis 14 (1), 21, 2014
37*2014
The Relationship Between Renewable Energy Consumption and Economic Growth: The Case of Bulgaria
H Can, Ö Korkmaz
International Journal of Energy Sector Management, 2019
252019
Tüketici ve üretici fiyat endekslerinde fiyat geçişkenliği: Alt sektörler
Z Abdioğlu, Ö Korkmaz
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi 16 (2), 65-81, 2012
182012
Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ile Finansal Kırılganlık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2007-2014)
Ö Korkmaz, D Erer, E Erer
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 127-146, 2016
152016
Petrol fiyatlarındaki değişimlerin Türkiye’nin cari işlemler açığına etkileri
S Güngör, L Sönmez, Ö Korkmaz, SS Karaca
Maliye ve Finans Yazıları, 29-48, 2016
132016
ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ
Ö KORKMAZ, T BİLGİN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1 (18), 289-316, 2017
122017
The relationship between housing prices and inflation rate in Turkey
Ö Korkmaz
International Journal of Housing Markets and Analysis 13 (3), 427-452, 2020
11*2020
Enflasyon oranını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Türkiye üzerine bir uygulama
Ö Korkmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (2 …, 2017
102017
Müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) önemi: Bir hastane uygulaması
Ö Korkmaz
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
102010
Terör Olaylarının Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi
Ö Korkmaz, D Erer, E Erer
Sosyoekonomi 25 (1), 2017
92017
Minsky Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Türkiye Örneği
Ö Korkmaz, R Yamak
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (3), 51-70, 2015
92015
Alternatif Yatırım Araçlarında Ortaya Çıkan Balonlar Türkiye Hisse Senedi Piyasasını Etkiliyor mu? BİST 100 Üzerine Bir Uygulama.
Ö KORKMAZ, D ERER, E ERER
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 10 (2), 2016
82016
THE EFFECTS OF PROFITABILITY RATIOS ON DEBT RATIO: THE SAMPLE OF THE BIST MANUFACTURING INDUSTRY
Ö Korkmaz
Financial Studies 20 (2), 2016
72016
Kurumsal Yönetim ile Kurumsal Risk Yönetimi Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Örneği
SS KARACA, Z ŞENOL, Ö KORKMAZ
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 235-248, 2018
6*2018
Kadınların İşgücüne Katılma Eğilimleri: Türkiye Örneği
Ö KORKMAZ
TISK Academy/TISK Akademi 11 (22), 2016
62016
The relationship between Bitcoin, gold and foreign exchange returns: The case of Turkey
6*2018
ENERJİ TÜKETİMİ İLE FİNANSAL AÇIKLIK, TİCARİ AÇIKLIK VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE VE İTALYA ÖRNEĞİ
Ö KORKMAZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 83-100, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20