Follow
Özgür Davras
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of hotel services by their symmetric and asymmetric effects on overall customer satisfaction: A comparison of market segments
Ö Davras, M Caber
International Journal of Hospitality Management 81, 83-93, 2019
1272019
Destinasyon seçimini belirleyen faktörlerin destinasyon memnuniyeti üzerindeki etkisi: Fethiye’de İngiliz turistler üzerinde bir araştırma
Ö Davras, A Uslu
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (1), 679-696, 2019
552019
Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma
Ö Davras, M Gülmez
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 24 (2), 167-184, 2013
492013
Evaluation of precautionary measures taken for COVID-19 in the hospitality industry during pandemic
Ö Davras, S Durgun
Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism 23 (4), 960-982, 2022
292022
The relationships of motivation, service quality, and behavioral intentions for gastronomy festival: the mediating role of destination image
Ö Davras, İ Özperçin
Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events 15 (4), 451-464, 2023
272023
Genel turizm: kavramlar ve farklı boyutlarıyla değerlendirme
M Demir, ŞŞ Demir, GM Davras, G Bulgan, Ö Davras
Ankara: Detay Yayıncılık, 2017
232017
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin turizm sektöründe cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili düşünceleri
G Davras, Ö Davras
Journal of Tourism Theory and Research 1 (2), 86-96, 2015
23*2015
Motivation, perceived authenticity and satisfaction of tourists visiting the monastery of Mor Hananyo-Mardin, Turkey
F Seyitoğlu, K Çakar, Ö Davras
International Journal of Tourism Cities 8 (4), 1062-1078, 2022
162022
Determining the antecedents influences on travel intention and willingness to pay during the pandemic
S Durgun, Ö Davras
International Journal of Hospitality & Tourism Administration 25 (1), 1-29, 2024
142024
Determinants and implications of travel motivations: international travellers visiting Cappadocia
F Seyitoğlu, Ö Davras
International Journal of Tourism Cities 8 (2), 311-326, 2022
132022
Tüketici temelli destinasyon marka değeri modellemesi: Isparta destinasyonu örneği
Ö Davras
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 16 (3), 515-532, 2019
112019
Comparison of the holiday tourism constraints of mono-and bicultural people
Ö Davras, M Caber, D Crawford
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 13 (2 …, 2019
72019
İşveren Markasının Marka Bağlılığı, Çalışan Memnuniyeti ve Örgütsel Kariyer Yönetimi Üzerindeki Etkileri: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma (The Effects of Employer Brand …
Ö DAVRAS
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7 (4), 3088-3107, 2019
62019
Ön lisans düzeyindeki turizm öğrencilerinin sektörde staj eğitimini değerlendirmeleri: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği
Ö Davras, GM Davras
Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop (17-19 Ekim 2012) Bildiriler Kitabı …, 2012
62012
Kış Spor Aktivitelerine Katılan Yerli Turistlerin Algıladıkları Kısıtlayıcı ve Motivasyonun Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkileri
Ö Davras
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 23 (1), 142-163, 2020
32020
Otel işletmelerinde çalışan memnuniyetini belirleyen faktörlerin çalışan memnuniyeti üzerindeki doğrusal ve doğrusal olmayan etkilerinin incelenmesi
Ö Davras
Turizm Akademik Dergisi 6 (2), 127-138, 2019
32019
Yiyecek-içecek departman performansının müşteri memnuniyetine ve sadakatine etkileri: 5 yıldızlı bir otel işletmesinde uygulama
Ö Davras, GM Davras
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (Ek1), 453-468, 2018
32018
Meslek Yüksekokulu Eğitim Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği İle Değerlendirilmesi: Isparta MYO Örneği
M Aktel, Ö Davras, E Çetinceli
MASTEK 2017, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler …, 2017
32017
An investigation of the asymmetric relationships between service quality attributes and customer engagement: a three-factor theory approach
T Albayrak, Ö Davras, M Caber, J Mikulić
Journal of hospitality marketing & management, 1-19, 2024
22024
Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması
Ö Davras
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 (1), 83-95, 2023
22023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20