Takip et
Hatice KARAER
Hatice KARAER
ondokuz mayıs üniversitesi kimya eğitimi yardımcı doçeti
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Amasya ve Sinop illerinde çalışan okulöncesi öğretmenlerin fen kavramlarının öğretilmesinde kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi
H Karaer, M Kösterelioğlu
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 13 (2), 447-454, 2005
1052005
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM II. KADEMEDEKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (Amasya Örneği)
H Karaer
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 97-111, 2006
1032006
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MADDE KONUSUNDAKİ BAZI KAVRAMLARIN ANLAŞILMA DÜZEYLERİ İLE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
H Karaer
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1), 199-210, 2007
732007
YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYALI BİR LABORATUVAR AKTİVİTESİ KROMOTOGRAFİ YÖNTEMİ İLE MÜREKKEBİN BİLEŞENLERİNE AYRILMASI
H Karaer
Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (2), 591-602, 2007
502007
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
H KARAER
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 107-120, 2007
382007
Synthesis and spectral characterisation of novel azo-azomethine dyes
H KARAER, İE GÜMRÜKÇÜOĞLU
Turkish Journal of Chemistry 23 (1), 67-72, 1999
311999
Alkollerin suda çözünmelerini açıklayan bir dramatizasyon etkinliğinin geliştirilmesi ve uygulanması,
H KARAER
OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 25-32, 2007
142007
Kamu Personeli Seçme Sınavındaki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
FKE karaer H, Karaer
Erciyes Eğitim Dergisi 2 (2), 40-58, 2018
12*2018
Schiff bazlarına diazonyum tuzlarının kenetlenmesi ile oluşan bazı azo-azometin boyarmaddelerinin sentezi ve yapılarının spektroskopik tekniklerle incelenmesi
H Karaer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
121997
Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre soru analizi (KPSS/ÖABT-analitik kimyayla ilişkili sorular)
H Karaer
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (6), 2583-2596, 2019
82019
Kimya öğretmeni adaylarının “Aziz Sancar’ın başarısı” adlı okuma parçasındaki değerler ve değerler eğitimine yönelik görüşleri
H Karaer, F Karaer
Değerler Eğitimi Dergisi 17 (37), 290-316, 2019
82019
ve Kösterelioğlu, M.(2005)
H Karaer
Amasya ve sı nop ı llerı nde çalişan okulöncesı öğretmenlerı n fen …, 0
8
Amasya ili merkez ilçede bulunan ortaöğretim öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi
H Karaer
XVII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri, 8-11, 2003
72003
Preparation and characterization of chromophor group containing cyclotriphosphazenes: I imino chromophor carrying some cyclotriphosphazenes
M Odabaşoğlu, G Turgut, H Karaer
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 152 (1), 9-25, 1999
71999
Lise fen bölümü öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi
H KARAER
Çağdaş Eğitim Dergisi 30 (326), 23-29, 2005
62005
Nicel analiz problemlerinin öğretiminde akış şemalarının kullanılmasına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri
H KARAER
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 201-225, 2020
42020
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNE DÜZENLENEN BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Tokat Örneği)
H Karaer
Milli Eğitim Dergisi 40 (187), 225-239, 2010
42010
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerindeki Organik Kimya Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
H karaer
Trakya Eğitim Dergisi 10 (3), 726-743, 2020
32020
Opinions of teacher candidates towards the teaching field knowledge tests on the public personnel selection examination
H Karaer, F Karaer, E Kartal
Erciyes Journal of Education 2 (2), 40-58, 2018
32018
Examining the attitudes of 8th grade students in primary schools about science course regarding to some variables
H KARAER
Journal of Education Faculty 9 (1), 107-120, 2007
32007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20