World of Accounting Science  / Muhasebe Bilim Dünyası
World of Accounting Science / Muhasebe Bilim Dünyası
MODAV
modav.org.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
MUHASEBE YOLSUZLUKLARININ TESPİTİNDE ADLİ MUHASEBECİNİN ROLÜ VE VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI.
FU Özkul, P Pektekın
World of Accounting Science 11 (4), 2009
502009
Stratejik performans yönetiminde performans karnesi kullanımı: Türkiye’deki sanayi işletmeleri üzerine bir araştırma
A Coşkun
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 8 (1), 127-153, 2006
432006
Bilgi Çağında Muhasebe Eğitimi
R Hacırüstemoğlu
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 10 (3 s 6), 2008
322008
Çevre muhasebesindeki gelişmeler
O Güvemli, Ü Gökdeniz
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1 (4), 24-28, 1996
311996
Çevre Muhasebesi: Genel Bir Bakış
L Akün
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1 (1), 153-155, 1999
291999
Muhasebe eğitiminde kalite arayışları ve akreditasyon (eşdeğerleme) standartları
O Çelik, K Gürdal
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1 (2), 45-67, 1999
291999
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemlerinin maliyetlere ve işletme performansına etkileri
V Demir, O Bahadır
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 8 (3), 57-70, 2006
272006
Muhasebe Mesleğinde Adli Muhasebe Uzmanlığı ve Türkiye Açısından Gerekliliği
U Kaya
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 7 (1), 49-64, 2005
272005
Muhasebe personelinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyi
S Uyar, SB Erdinç
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 13 (1), 213-232, 2011
262011
İÇ KONTROL SİSTEMİMİN UNSURLARINDAN KONTROL ORTAMININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
S Gönen
World of Accounting Science 11 (1), 2009
262009
Muhasebe bilgi sistemi, iç kontrol ve verimlilik üçgeni
M Yılancı
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. C 3, 2001
262001
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Türkiye’deki Durumu
L Kavut
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2 (4), 9-28, 2000
262000
İşletmelerde Bir Performans Ölçütü Olarak Ekonomik Katma Değer (EKD) ve Türk Telekom AŞ’de Uygulanması
O Çelik
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (Mödav) 4 (1), 21-55, 2002
252002
İŞLETMELERİN ÖNLİSANS MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ: İZMİR'DE BİR ARAŞTIRMA.
G Alkan
World of Accounting Science 17 (1), 2015
232015
COST BEHAVIOR IN TURKISH FIRMS: ARE SELLING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE COSTS AND TOTAL OPERATING COSTS" STICKY"?
S YÜKÇÜ, H ÖZKAYA
World of Accounting Science 13 (3), 2011
232011
Lojistik Maliyetler
G Gökçen
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 5 (3), 63-74, 2003
232003
Meslek Ahlakı Kriterleri ve Muhasebe Mesleği Üzerine Bir Araştırma
Y Akbulut
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1 (1), 125-143, 1999
231999
Ahlak, Toplumsal ve Kişisel Değerler: Muhasebe Mesleği ve Eğitimi Üzerindeki Etkileri
CŞ Mugan
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1 (2), 1-18, 1999
231999
Türkiye Muhasebe Standartları’nın İlk Uygulamasında Uyulacak Esaslar ve TFRS’ye Geçiş Bilançosunun Düzenlenmesi
N Akdoğan
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 8 (1), 1-28, 2006
222006
Muhasebe uygulayıcılarının sosyal sorumluluk anlayışı üzerine bir araştırma
R Güneş, F Otlu
Muhasebe bilim dünyası dergisi 5 (2), 107-126, 2003
222003
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20