World of Accounting Science  / Muhasebe Bilim Dünyası
World of Accounting Science / Muhasebe Bilim Dünyası
MODAV
modav.org.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
MUHASEBE YOLSUZLUKLARININ TESPİTİNDE ADLİ MUHASEBECİNİN ROLÜ VE VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI.
FU Özkul, P Pektekın
World of Accounting Science 11 (4), 2009
422009
Stratejik performans yönetiminde performans karnesi kullanımı: Türkiye’deki sanayi işletmeleri üzerine bir araştırma
A Coşkun
MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 8 (1), 127-153, 2006
352006
Bilgi Çağında Muhasebe Eğitimi
R Hacırüstemoğlu
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 10 (3 s 6), 2008
292008
Çevre muhasebesindeki gelişmeler
O Güvemli, Ü Gökdeniz
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1 (4), 24-28, 1996
291996
Muhasebe eğitiminde kalite arayışları ve akreditasyon (eşdeğerleme) standartları
O Çelik, K Gürdal
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1 (2), 45-67, 1999
271999
Muhasebe eğitiminde kalite arayışları ve akreditasyon (eşdeğerleme) standartları
O Çelik, K Gürdal
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1 (2), 45-67, 1999
271999
Vergi usul kanunundaki değerleme hükümlerinin Türkiye finansal raporlama standartları kapsamında değerlendirilmesi
Y Özerhan Akbulut
VI. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu, 02-06, 2008
262008
Çevre Muhasebesi: Genel Bir Bakış
L Akün
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 1 (1), 145-156, 1999
241999
Muhasebe personelinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyi
S Uyar, SB Erdinç
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 13 (1), 213-232, 2011
232011
Denetçilerin Denetiminde Yeni Bir Model Olarak Kamu Gözetim Kurulu ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
Ş Uzay
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 8 (4), 175-210, 2006
232006
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemlerinin maliyetlere ve işletme performansına etkileri
V Demir, O Bahadır
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 8 (3), 57-70, 2006
222006
Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Türkiye’deki Durumu
L Kavut
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2 (4), 9-28, 2000
222000
Finansal Başarısızlığın Tahmininde Yapay Sinir Ağı Kullanımı ve İMKB’de Bir Uygulama
Y Benli
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 4 (4), 17-30, 2002
212002
Sermaye yapısını belirleyen faktörler: İMKB sigorta şirketleri üzerine bir araştırma
BL Elitaş, M Doğan
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 15 (2), 41-57, 2013
202013
COST BEHAVIOR IN TURKISH FIRMS: ARE SELLING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE COSTS AND TOTAL OPERATING COSTS" STICKY"?
S YÜKÇÜ, H ÖZKAYA
World of Accounting Science 13 (3), 2011
202011
İÇ KONTROL SİSTEMİMİN UNSURLARINDAN KONTROL ORTAMININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
S Gönen
World of Accounting Science 11 (1), 2009
202009
İÇ KONTROL SİSTEMİMİN UNSURLARINDAN KONTROL ORTAMININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
S Gönen
World of Accounting Science 11 (1), 2009
202009
Muhasebe Mesleğinde Adli Muhasebe Uzmanlığı ve Türkiye Açısından Gerekliliği
U Kaya
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 7 (1), 49-64, 2005
202005
Muhasebe uygulayıcılarının sosyal sorumluluk anlayışı üzerine bir araştırma
R Güneş, F Otlu
Muhasebe bilim dünyası dergisi 5 (2), 107-126, 2003
202003
Türkiye Muhasebe Standartları’nın İlk Uygulamasında Uyulacak Esaslar ve TFRS’ye Geçiş Bilançosunun Düzenlenmesi
N Akdoğan
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 8 (1), 1-28, 2006
192006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20