AYHAN GENÇLER
AYHAN GENÇLER
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Avrupa Birliğinin Göç Politikası
A Gençler
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2004
462004
Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği ve Türkiye Örneği
A Gençler
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi 17 (3), 28-46, 2002
262002
Avrupa Birliği’nde Krizin İşsizliğe Etkisi ve İstihdam Teşvikleri
A Gençler
Çalışma İlişkileri Dergisi 2 (1), 1-25, 2011
142011
Türkiye’de İşsizlik Sigortası Uygulaması
A Gençler
Çimento İşveren Dergisi 16 (3), 3-22, 2002
142002
Büyüyen Yasadışı Göç Sorunu ve Türkiye
A Gençler
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimle Dergisi, 175-176, 2003
112003
Türkiye’den Yurtdışına Beyin Göçü: Ekonomik ve Sosyal Etkileri
A Gençler, A Çolak
I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 607-619, 2002
112002
Bilgi Çağında Çalışma İlişkileri
A Çolak, A Gençler
1. Ulusal Bilgi, 2002
92002
2001 EKONOMİK KRİZİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ İSTİHDAMA ETKİSİ
A Gençler
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 351-365, 2010
82010
Emek Göçü ve Ekonomisi
A Gençler
İstanbul: Der Yayınları, 2015
72015
The economical and social aspects of highly-skilled human capital activity in global economy
A Gençler
Journal of Human Sciences 9 (1), 876-889, 2012
72012
Küreselleşme-Çok Uluslu Şirketler ve Sendikalar
A Gençler
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (2), 2003
72003
Emeğin enformel küreselleşmesi: Yasadışı emek göçünde Türkiye ayağı. TÜSAM Kolektif
A Gençler
Türkiye işçi sınıfı ve Emek hareketi küreselleşiyor mu, 25-50, 2008
52008
Almanya’nın göçmen politikalarında yeni yönelişler
A Gençler
Kamu İş Dergisi, C 7, 2003
52003
Dış Ticaretin Finansmanında Göçmen Gönderilerinin Rolü: Türkiye Örneği.
A Gençler, M Çiftçi
Sosyoekonomi 17 (1), 2012
42012
Kazakistan’ın emek piyasasına güncel bir bakış
A Gençler, R Seymen, A Akbaş
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 9 (1), 322-335, 2012
42012
Illegal (labour) migration: trends and policies
A Gencler, S Apak
Journal of Social and Economic Development 11 (1), 1-46, 2009
42009
BAĞIMSIZLIK SONRASI KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDAKİ SOSYO-EKONOMİK İLİŞKİLER (1990-2011)
A Gençler, A Akbaş
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 (02), 1-35, 2011
32011
İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin uygulamaların tarihi gelişimi
A Gençler
İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 7 (35), 16-29, 2007
32007
ÜLKELER ARASINDAKİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNİN ETKİLERİ VE SONUÇLARI
A Gençler
Sayın Okurlar, Elinizdeki bu sayıyla beraber Trakya Üniversitesi Bilimsel …, 2003
22003
Comparison of the Public Aids between 1986 and 2014
A Gencler, I Yıldırım
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 655-662, 2015
12015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20