Takip et
AYHAN GENÇLER
AYHAN GENÇLER
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Avrupa Birliğinin Göç Politikası
A Gençler
Journal of Social Policy Conferences, 2004
1422004
İş sağlığı ve iş güvenliği alanında mevzuatımızda bulunan düzenlemelerden doğan yükümlülükler
A Gençler
İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 7 (35), 16-29, 2007
66*2007
Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği ve Türkiye Örneği
A Gençler
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi 17 (3), 28-46, 2002
532002
Avrupa Birliği’nde krizin işsizliğe etkisi ve istihdam teşvikleri
A Gençler
Çalışma İlişkileri Dergisi 2 (1), 1-25, 2011
392011
Türkiye’den yurtdışına beyin göçü: ekonomik ve sosyal etkileri
A Gençler, A Çolak
I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı 607, 619, 2002
302002
Türkiye’de İşsizlik Sigortası Uygulaması
A Gençler
Çimento İşveren Dergisi 16 (3), 3-22, 2002
232002
İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin uygulamaların tarihi gelişimi
A Gençler
İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 7 (35), 16-29, 2007
222007
Emek Göçü ve Ekonomisi
A Gençler
İstanbul: Der Yayınları, 2015
202015
2001 EKONOMİK KRİZİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ İSTİHDAMA ETKİSİ
A Gençler
Journal of Social Policy Conferences, 351-365, 2010
182010
1951’DEN 2009’A AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL POLİTİKASININ GELİŞİMİNE PANORAMİK BAKIŞ
A Gençler, H Şenocak
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1), 189-241, 2009
162009
Bilgi Çağında Çalışma İlişkileri
A Çolak, A Gençler
Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2002
132002
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sosyo-ekonomik yaşama etkileri: Fayda maliyet ekseninde bir bakış
A Gençler
Journal of Social Policy Conferences, 111-145, 2020
122020
Büyüyen Yasadışı Göç Sorunu ve Türkiye
A Gençler
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 2003
122003
Dış ticaretin finansmanında göçmen gönderilerinin rolü: Türkiye örneği
A Gençler, M Çiftçi
Sosyoekonomi 17 (17), 2012
102012
Sosyal politika açısından iş ve sosyal güvenlik hukuku: ders notları
A Gençler
Hiperlink, 1999
101999
The economical and social aspects of highly-skilled human capital activity in global economy
A Gençler
Journal of Human Sciences 9 (1), 876-889, 2012
92012
Bağimsizlik Sonrasi Kazakistan Ve Türkiye Arasindaki Sosyo-Ekonomik İlişkiler (1990-2011)
A Gençler, A Akbaş
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 (02), 1-35, 2011
92011
Almanya’nın Göçmen Politikalarında Yeni Yönelişler
A Gençler
Kamu İş Dergisi, C 7, 2003
92003
Küreselleşme-Çok Uluslu Şirketler ve Sendikalar
A Gençler
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (2), 2003
82003
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatında Bulunan Düzenlemelerden Doğan Yükümlülükler
A Gençler
Çorlu Tebliği, 14, 2002
72002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20