Follow
Ceyda Aysuna Türkyılmaz
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of personality traits and website quality on online impulse buying
CA Turkyilmaz, S Erdem, A Uslu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 98-105, 2015
2912015
Web advertising value and students’ attitude towards web advertising
M Aktan, S Aydogan, C Aysuna, MZH Cad
European Journal of Business and Management 8 (9), 86-97, 2016
852016
Tüketici etnosentrizmi etkisini ölçmede CETSCALE ölçeği ve Türkiye uygulaması
C Aysuna
PQDT-Global, 2006
722006
A search for missing links: specifying the relationship between leader-member exchange differentiation and service climate
S Auh, DE Bowen, C Aysuna, B Menguc
Journal of Service Research 19 (3), 260-275, 2016
322016
Retro marka deneyiminin yeniden satın alma niyeti ve marka bağlılığı yaratmadaki rolü
F Pınarbaşı, CA Türkyılmaz
International Journal of Research in Business and Social Science 6 (2), 13-25, 2017
282017
The role of individual characteristics on consumers’ counterfeit purchasing intentions: research in fashion industry
CA Turkyilmaz, A Uslu
Journal of Management Marketing and Logistics 1 (3), 259-275, 2014
282014
TÜRKİYE VE KKTC TÜKETİCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN ETNOSENTRİZM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA
C Aysuna, OK Altuna
Öneri Dergisi 8 (29), 147-157, 2008
272008
SANAL EVRENDE MARKALARIN GELECEĞİ: YENİ İNTERNET DÜNYASI METAVERSE VE MARKA UYGULAMALARI
GS Averbek, CA TÜRKYILMAZ
Sosyal Bilimlerde Multidisipliner Çalışmalar Teori, Uygulama ve Analizler, 99, 2022
192022
Geçmişin gücü: Retro pazarlama
CA Türkyılmaz
İstanbul: Beta Yayınları, 2016
192016
How do mobile wallets improve sustainability in payment services? A comprehensive literature review
E Hopalı, Ö Vayvay, ZT Kalender, D Turhan, C Aysuna
Sustainability 14 (24), 16541, 2022
182022
Antecedents and outcomes of consumers’ inward and outward environmental attitudes: Evidence from Turkey
CA Turkyilmaz, A Uslu, B Durmus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 90-97, 2015
182015
Materialism and Brand Resonance as drivers of Online Compulsive Buying Behavior
AU Ceyda Aysuna Türkyılmaz, İlke Kocamaz
The Journal of Academic Social Sciences Studies 43 (Spring (1)), 91-107, 2016
17*2016
Online anlık satın alma davranışlarının hazcı alışveriş motivasyonları ile açıklaması: Hazır giyim ürünleri üzerine bir araştırma
Ş Erdem, CA Türkyılmaz, AC Kırgız
Beykoz Akademi Dergisi 3 (2), 55-74, 2015
172015
Kriz yönetimi
CA Sahavet Gürdal
Kriz Yönetimi, 563-582, 2009
13*2009
Tüketici etnosentrizmini ölçmede cetscale ölçeği ve türkiye uygulaması
C Aysuna
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
112006
PERAKENDECİ MAĞAZA ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN PERAKENDECİ MARKASINA KARŞI TUTUMLARI VE SATIN ALMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
CA Türkyılmaz, S Aydoğan, S Gurdal
Öneri Dergisi 12 (45), 287-305, 2016
92016
Understanding the moderator role of covid-19 pandemic anxiety on the relationship between internet addiction and online shopping addiction
B Leblebicioğlu, CA Türkyılmaz
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 44 (1), 104-118, 2022
82022
Geçmişin gücü: Retro Pazarlama-Retro Pazarlama Sürecinde Duygusal Bağlılığın Marka sadakatine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
CA Türkyılmaz
82016
Dağıtım kanallarında bağlıığı etkileyen faktörler ve bağlılığın uzun dönemli ilişki odaklılıktaki rolü
C Aysuna
Marmara Üniversitesi, 2011
62011
ÇEVRİMİÇİ KOMPULSİF SATIN ALMA DAVRANIŞININ YÖNLENDİRİCİ UNSURLARI OLARAK MATERYALİZM VE MARKA REZONANSI
CA TÜRKYILMAZ, İOA USLU
The Journal of Academic Social Science Studies 2 (43), 91-107, 2019
42019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20