Ceyda Aysuna Türkyılmaz
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of personality traits and website quality on online impulse buying
CA Turkyilmaz, S Erdem, A Uslu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 98-105, 2015
1622015
Tüketici etnosentrizmi etkisini ölçmede CETSCALE ölçeği ve Türkiye uygulaması
C Aysuna
Marmara Üniversitesi SBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006
492006
Web advertising value and students’ attitude towards web advertising
M Aktan, S Aydogan, C Aysuna, MZH Cad
European Journal of Business and Management 8 (9), 86-97, 2016
302016
A search for missing links: specifying the relationship between leader-member exchange differentiation and service climate
S Auh, DE Bowen, C Aysuna, B Menguc
Journal of Service Research 19 (3), 260-275, 2016
242016
The role of individual characteristics on consumers’ counterfeit purchasing intentions: research in fashion industry
CA Turkyilmaz, A Uslu
Journal of Management Marketing and Logistics 1 (3), 259-275, 2014
172014
TÜRKİYE VE KKTC TÜKETİCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN ETNOSENTRİZM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KARŞILAŞTIRMA
C Aysuna, OK Altuna
Öneri Dergisi 8 (29), 147-157, 2008
132008
Retro Marka deneyiminin yeniden satın alma niyeti ve marka bağlılığı yaratmadaki rolü
F Pınarbaşı, CA Türkyılmaz
International Journal of Research in Business and Social Science 6 (2), 13-25, 2017
122017
Antecedents and outcomes of consumers’ inward and outward environmental attitudes: Evidence from Turkey
CA Turkyilmaz, A Uslu, B Durmus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 90-97, 2015
112015
Materialism and Brand Resonance as drivers of Online Compulsive Buying Behavior
AU Ceyda Aysuna Türkyılmaz, İlke Kocamaz
The Journal of Academic Social Sciences Studies 43 (Spring (1)), 91-107, 2016
9*2016
Kriz yönetimi
CA Sahavet Gürdal
Kriz Yönetimi, 563-582, 2009
9*2009
Online anlık satın alma davranışlarının hazcı alışveriş motivasyonları ile açıklaması: Hazır giyim ürünleri üzerine bir araştırma
Ş Erdem, CA Türkyılmaz, AC Kırgız
Beykoz Akademi Dergisi 3 (2), 55-74, 2015
72015
PERAKENDECİ MAĞAZA ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN PERAKENDECİ MARKASINA KARŞI TUTUMLARI VE SATIN ALMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
CA TÜRKYILMAZ, S AYDOĞAN, S GURDAL
Öneri Dergisi 12 (45), 287-305, 2016
62016
PERAKENDECİ MAĞAZA ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN PERAKENDECİ MARKASINA KARŞI TUTUMLARI VE SATIN ALMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
CA TÜRKYILMAZ, S AYDOĞAN, S GURDAL
Öneri Dergisi 12 (45), 287-305, 2016
62016
Geçmişin gücü: Retro Pazarlama-Retro Pazarlama Sürecinde Duygusal Bağlılığın Marka sadakatine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
CA Türkyılmaz
42016
Factors Affecting Attitude Toward Private Labels: A Pilot Study Between Turkey and Germany
S Aydogan, C Aysuna, S Gürdal
Proceedings of The Twenty First World Business Congress, IMDA, 4-8, 2012
42012
The effects of personality traits and website quality on online impulse buying. 2015
CA Turkyilmaz, S Erdem, A Uslu
International Conference on Strategic Innovative Marketing, 0
3
The Role of Retro Brand Experience in Repurchase Intention and Brand Loyalty
F Pinarbasi, CA Türkyılmaz
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478 …, 2017
22017
Dağıtım kanallarında bağlıığı etkileyen faktörler ve bağlılığın uzun dönemli ilişki odaklılıktaki rolü
C Aysuna
Marmara Üniversitesi, 2011
22011
The Relationship between Religious Orientation and Country Reputation
S Aydogan, C Aysuna
17th International Conference on Economic, Financial, Marketing and …, 2015
1*2015
Fuar Lojistiği
CA Türkyılmaz
Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, 82-97, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20