Siti Norlina Muhamad
Siti Norlina Muhamad
Senior Lecturer at CFiRST, Universiti Teknologi Malaysia
Verified email at utm.my - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Faktor histeria dalam kalangan remaja sekolah
FM Sham, SN Muhamad, IF Saparudin, SH Hamjah, R Ismail, ...
Sains Humanika 59 (1), 2012
82012
A study of hysteria among youth in a secondary school in Malaysia
FM Sham, SH Hamjah, MI Ariff, R Ismail, SN Mohamed, R Muhamat
Adv Nat Appl Sci 6, 565-572, 2012
72012
Fesyen wanita menurut perspektif Islam dan kesannya terhadap kesejahteraan fizikal dan spiritual
R Othman, SN Muhamad, FM Yusof, MAW Harun
Sains Humanika 8 (3), 2016
62016
Wet nursing: A historical review and its ideal characteristics
Z Saari, FM Yusof, AS Rosman, TJ Nizar, SN Muhamad, SAS Ahmad
Perintis eJournal 6 (1), 1-13, 2016
42016
Pendekatan spiritual dalam menangani histeria
SH Hamjah, FM Sham, SN Muhamad, MIAM Kashim, R Ismail, ...
Sains Humanika 2 (1), 2014
42014
Pemupukan akhlak muslim menurut pandangan Ibnu Miskawayh
SN Muhamad, MN Ripin, MD Muhamad
42004
Psikoterapi Islam: konsep, kaedah dan panduan
SN Muhamad
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018
32018
Sleep Phenomena from the Perspectives of Islam and Science
FM Yusof, SN Muhamad, AS Rosman, SN Ahmad, NF Razak, NI Hashim, ...
Jurnal Teknologi 67 (1), 2014
32014
Kebimbangan Dari Perspektif Psikologi Islam dan Cara Mengatasinya Berdasarkan Surah Al-Ma‚€™ arij
MN Masroom, SN Muhamad, SA Abd Rahman
Sains Humanika 5 (1), 2015
22015
Acid Gas Removal System for Tangga Barat Cluster Gas Development-Case Study
S Muhamad, NH Hassan, HAR Sabri, IAM Ariff, AHA Karim, TY Hong
IPTC 2008: International Petroleum Technology Conference, cp-148-00300, 2008
22008
Pola Pemakanan Dan Kesannya Terhadap Gaya Hidup Dan Pemikiran Individu: Analisis Terhadap Surah Al-Kahfi [Dietary Patterns and Their Impact on Lifestyle and Individual Thoughts†…
SN Muhamad, F Mohd Yusof, AZAH Mahpuz, H Abdul Rahman, ...
Ulum Islamiyyah, 2019
12019
PERANAN ZAKAT DALAM MERAWAT JIWA (ZAKAH AS A SOUL TREATMENT)
MN Masroom, SN Muhamad, SA Panatik
UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies 4 (3-1), 2017
12017
Guideline model of adoptive breastfeeding for Muslim foster mothers in the Malay community in Malaysia
Z Saari, FM Yusof, NC Abd Rahim, SAS Ahmad, SN Muhamad
Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies 8 (5), 42-51, 2017
12017
THE INFLUENCE OF IMAN, ISLAM AND IHSAN TOWARDS THE SELF WELL-BEING (Pengaruh Iman, Islam dan Ihsan Terhadap Kesihatan Jiwa)
MN Masroom, SN Muhamad, SA Panatik, A Rahman
Jurnal Hadhari: An International Journal 9 (1), 63-74, 2017
12017
Homoseksual: Antara Hukum dan Kemajuan Sains
NM Batri, FM Yusof, SN Muhamad, AM Hassan, MN Ripin, Z Haron
Sains Humanika 8 (4), 2016
12016
Kesihatan Mental, REBT dan Muslim
MN Masroom, SN Muhamad, SA Abd Rahman
Sains Humanika 6 (1), 2015
12015
Kaedah Psikoterapi Menurut Miskawayh
SN Muhamad
Universiti Kebangasan Malaysia, 2011
12011
Preparing a Gas Field Development Plan—Tangga Barat Cluster Gas Project
TY Hong, AHA Karim, MW Sukahar, K Theseira, NA Borhan, AR Yaakob, ...
IPTC 2008: International Petroleum Technology Conference, cp-148-00155, 2008
12008
Budaya penyayang dalam kehidupan masyarakat Islam: Antara teori dan praktis
SN Muhamad, AK Mohamed, Z Haron, SA Abdul Rahman
12004
Perubahan nilai-nilai moral masyarakat Islam: suatu kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
SN Muhamad
Universiti Malaya, 1997
11997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20