mutlu seven
mutlu seven
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SANATÇI VE MARKA DEĞERİ BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK: DAMIEN HIRST
M SEVEN
ASOS JOURNAL Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (85), 456-467, 2018
2018
GÖSTERGESEL NİTELİĞİYLE SANAT YAPITLARININ REKLAM İMGESİ OLARAK KULLANILMASI
M SEVEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
2005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–2