mutlu seven
Title
Cited by
Cited by
Year
SANATÇI VE MARKA DEĞERİ BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK: DAMIEN HIRST
M SEVEN
ASOS JOURNAL Uluslararası Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (85), 456-467, 2018
2018
GÖSTERGESEL NİTELİĞİYLE SANAT YAPITLARININ REKLAM İMGESİ OLARAK KULLANILMASI
M SEVEN
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2