Takip et
SERKAN ASLAN
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN" ÖĞRETMEN" KAVRAMI İLE İLGİLİ ALGILARININ METAFORİK İNCELENMESİ.
S ASLAN
Electronic Turkish Studies 8 (6), 2013
662013
İlkokul sinif öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
F Sadık, S Aslan
362015
Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
S ASLAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (4), 1453-1458, 2017
31*2017
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
B Aybek, S Aslan
Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2), 373-385, 2017
302017
Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin incelenmesi (nitel bir araştırma)
H KAZU, S ASLAN
Turkish Studies (Elektronik) 7 (2), 693-706, 2012
302012
Testing the Effectiveness of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill.
S Aslan, B Aybek
International Journal of Educational Methodology 6 (1), 43-55, 2020
242020
Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendiril-mesi (Elazığ ili örneği)
H Kazu, S Aslan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (1), 49-63, 2014
242014
Öğretmen adaylarına yönelik eleştirel düşünme standartları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Aybek, S Aslan, S Dinçer, BC Arısoy
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 21 (1), 25-50, 2015
222015
Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
B Aybek, S Aslan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (41), 883-894, 2015
222015
2004 İlköğretim Programının “Ölçme-Değerlendirme” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi
H Kazu, S Aslan
İlköğretim Online 12 (1), 87-108, 2013
22*2013
An analysis of the units “I’m learning my past” and “the place where we live” in the social studies textbook related to critical thinking standards
B Aybek, S Aslan
Eurasian Journal of Educational Research 16 (65), 35-54, 2016
202016
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çok kültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
S ASLAN
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 231-253, 2017
192017
İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi
S ASLAN, M KARAKUŞ
İlköğretim Online 15 (4), 2016
192016
Serbest etkinlik dersinin birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği)
S Aslan, K Hilal
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (34), 133-145, 2013
182013
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
B Aybek, S Aslan
Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (3), 455-470, 2017
172017
Investigating the relation between educational philosophies adopted by prospective teachers and their teaching-learning conceptions
S Aslan
Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction …, 2018
162018
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN UYGULANMASINDA YAŞAMIŞ OLDUKLARI SORUNLARA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN …
B Aybek, S Aslan
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
162014
Birleştirilmiş sınıf uygulamasına karşılaştırmalı bir bakış: Vietnam, Peru, Sri Lanka ve Kolombiya örnekleri
İY Kazu, S Aslan
International Online Journal of Educational Sciences 3 (3), 1081-1108, 2011
162011
THE IMPACT OF ARGUMENTATION-BASED TEACHING AND SCENARIO-BASED LEARNING METHOD ON THE STUDENTS’ACADEMIC ACHIEVEMENT
S Aslan
Journal of Baltic Science Education 18 (2), 171-183, 2019
152019
İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin çokkültürlü eğitime dayalı olarak uygulanan etkinlikler ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
S ASLAN, B AYBEK
Journal of Theoretical Educational Science 11 (1), 58-82, 2018
142018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20