Takip et
SERKAN ASLAN
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN" ÖĞRETMEN" KAVRAMI İLE İLGİLİ ALGILARININ METAFORİK İNCELENMESİ.
S ASLAN
Electronic Turkish Studies 8 (6), 2013
802013
Testing the Effectiveness of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill.
S Aslan, B Aybek
International Journal of Educational Methodology 6 (1), 43-55, 2020
662020
An Investigation Of The Educational Beliefs Of Primary School Teachers In Terms Of Several Variables
S Aslan
Kastamonu Education Journal 25 (4), 1453-1458, 2017
572017
İlkokul sinif öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
F Sadık, S Aslan
Electronic Turkish Studies 10 (3), 115-138, 2015
552015
Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
B Aybek, S Aslan
Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2), 373-385, 2017
512017
Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendiril-mesi (Elazığ ili örneği)
H Kazu, S Aslan
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (1), 49-63, 2014
482014
Analysis of Digital Literacy Self-Efficacy Levels of Pre-Service Teachers.
S Aslan
International Journal of Technology in Education 4 (1), 57-67, 2021
472021
How is multicultural education perceived in elementary schools in Turkey? A case study
S Aslan
European Journal of Educational Research 8 (1), 233-247, 2019
472019
Do teachers’ educational philosophies affect their digital literacy? The mediating effect of resistance to change
M Alanoglu, S Aslan, S Karabatak
Education and Information Technologies 27 (3), 3447-3466, 2022
412022
Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin incelenmesi (Nitel bir araştırma)
H KAZU, S ASLAN
Turkish Studies (Elektronik) 7 (2), 693-706, 2012
402012
İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi
S ASLAN, M KARAKUŞ
İlköğretim Online 15 (4), 2016
362016
THE IMPACT OF ARGUMENTATION-BASED TEACHING AND SCENARIO-BASED LEARNING METHOD ON THE STUDENTS’ACADEMIC ACHIEVEMENT
S Aslan
Journal of Baltic Science Education 18 (2), 171-183, 2019
322019
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çok kültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
S Aslan
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 231-253, 2017
322017
An analysis of the units “I’m learning my past” and “the place where we live” in the social studies textbook related to critical thinking standards
B Aybek, S Aslan
Eurasian Journal of Educational Research 16 (65), 35-54, 2016
312016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-DÜZENLEME DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
B Aybek, S Aslan
Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (3), 455-470, 2017
282017
Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
B Aybek, S Aslan
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 4 (4), 1672-1683, 2015
272015
2004 İlköğretim Programının “Ölçme-Değerlendirme” Boyutu İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi
H Kazu, S Aslan
İlköğretim Online 12 (1), 87-108, 2013
27*2013
An analysis of prospective teachers' curriculum literacy levels in terms of reading and writing
S Aslan
Universal Journal of Educational Research 7 (4), 973-979, 2019
262019
Öğretmen adaylarına yönelik eleştirel düşünme standartları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Aybek, S Aslan, S Dinçer, BC Arısoy
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 21 (1), 25-50, 2015
252015
Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
B Aybek, S Aslan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (41), 883-894, 2015
252015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20