Bülent Bakar
Bülent Bakar
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Esir Şehrin Misafirleri: Beyaz Ruslar
B Bakar
192012
Ermeni Tehciri
B Bakar
122009
Mondros Mütarekesi'nden Sonra Yaşanan Önemli Bir Problem: Türk ve Ermeni Yetimleri Sorunu
B Bakar
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 21 (62), 2005
122005
Esaretten Kurtuluş: İtilaf Devletlerinin İstanbul'u Tahliyesi
B Bakar
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009
52009
İstanbul'da Ekmek Karnesi Uygulaması, Karne ve Ekmek Suistimalleri (1942-1946)
B Bakar
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2013
42013
Zor Zamanlarda İyi Komşuluk Örneği: İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'den Yunanistan'a Yapılan Yardımlar
B Bakar
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 24 (71), 2008
42008
Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'ya Esir Düşen Türk Askerleri: Rusya'daki Üserâmız Hakkında Ma'lûmât
B Bakar
Türk Dünyası Araştırmaları, 2009
32009
İkinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve Trakya'dan Anadolu'ya Göç ve Paniğe Karşı Propaganda
B Bakar
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2007
3*2007
Ermeni Tehciri Sonrası Geride Kalan Mallara Bir Bakış
B Bakar
Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, 2007
2*2007
Reel Politiğin Türk-Alman İlişkilerine Yansıması: Almanların Ülkelerine Dönmesi ve Türkiye'de Kalanların Enterne Edilemesi (1944-1945)
B Bakar
Tarih Dergisi, 2016
1*2016
İkinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'da Lekeli Humma(Tifüs) ile Mücadele
B Bakar
Türk Dünyası Araştırmaları, 2014
12014
Cumhuriyet Döneminde Atatürk'ün İlk İstanbul Ziyareti (1 Temmuz-30 Eylül 1927)
B Bakar
Türk Dünyası Araştırmaları, 2010
12010
Ateşkes Sürecinde İttifak Devletleri'nde Yaşanan Gelişmeler (Eylül-Aralık 1918)
B Bakar
I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, 2018
2018
İkinci Meşrutiyet'ten Mütareke Dönemine Türkiye- İncelemeler I
B Bakar
2018
Savaş Döneminde Türk Basınında Alman Sempatisi Dönemi: Goeben ve Breslau Gemilerinin Gelişinden Karadeniz Hadisesi'ne Savaş Algısı
B Bakar
Türk Dünyası Araştırmaları, 2016
2016
Savaş Döneminde Türk Basınında Tarafsız Yayın Politikası: Saraybosna Suikastı'ndan Sultan Osman ve Reşadiye Gemileri Olayı'na Savaş Algısı
B Bakar
Türk Dünyası Araştırmaları, 2016
2016
Birinci Dünya Savaşı'nda Sevk ve İskân Kanunu'na Giden Süreç: Osmanlı Hükümeti'nin Ermeni Politikaları
B Bakar
19-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri 1, 2015
2015
Türk Basınında Katyn Olayı: İkinci Dünya Savaşı'nda Kayıp Polonyalı Subaylar
B Bakar
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 2 (1), 2015
2015
Cumhuriyet Döneminde İstanbul'da Siyasi Olaylar
B Bakar
Antik Çağ'dan XXI.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi 2, 2015
2015
Ermeni Hareketleri
B Bakar
Modern Türkiye Tarihi, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20