Follow
kursad ertugrul
kursad ertugrul
Department of Political Science and Public Administration, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
AB ve Avrupalılık
K Ertuğrul
null, 2011
202011
AKP's neo-conservatism and politics of otherness in Europe-Turkey relations
K Ertuğrul
New Perspectives on Turkey 46, 157-186, 2012
152012
The Otherness of Turkey in European Integration
K Ertuğrul, Ö Akcalı Yılmaz
Turkish Studies 19 (1), 48-71, 2018
122018
A READING OF THE TURKISH NOVEL: THREE WAYS OF CONSTITUTING THE “TURKISH MODERN”
K Ertuğrul
International Journal of Middle East Studies 41 (4), 635-652, 2009
122009
Türkiye modernleşmesinde toplumsal ve bireysel özerklik sorunu: Oğuz Atay ve Orhan Pamuk’la birlikte düşünmek
K Ertuğrul
null, 2002
122002
Sosyal Teoride İdeolojik Kapanımları Kırma Arayışları ve Doğu/Batı Ayrımı
K Ertuğrul
null, 2004
52004
Amerikan Yeni-Muhafazakarlığı ve Ortadoğu
K Ertuğrul
Düşünen Siyaset, 2007
22007
Globalleşme ve Ulus-devlet
K Ertuğrul
null, 1995
21995
5 Turkey and Europe: The Eternal Suspense
K Ertuğrul
The Unwanted Europeanness? Understanding Division and Inclusion in …, 2021
12021
Siyaset Sosyolojisinde Yeni Yönelimler
K Ertuğrul
Siyaset Sosyolojisi Temel Yaklaşımlar Yeni Tartışmalar, 2016
12016
Contemporary image of European identity and Turkish experience of westernization
K Ertuğrul
Middle East Technical University, 2000
12000
Türkiye’de Batılılaşma-modernleşme Sorunu Bağlamında AH Tanpınar
K Ertuğrul
Toplum ve Bilim, 1999
11999
The Turkish Postmodern: Complexity in Hasan Ali Toptaş's Novels
K Ertuğrul
Journal of Mediterranean Studies 28 (2), 201-215, 2019
2019
Political and Social Opposition Represented by Ecological Movements Against Neoliberal Politics in Contemporary Turkey
K Ertuğrul
2017
Siyaset Sosyolojisi Temel Yaklaşımlar Yeni Tartışmalar
A Çırakman, K Ertuğrul
Siyaset Sosyolojisi Temel Yaklaşımlar Yeni Tartışmalar, 2016
2016
Siyasette Saygı
K Ertuğrul
Saygı, 2016
2016
Turkish perceptions of" the west" key to exercises
K Ertuğrul
The Routledge intermediate Turkish reader: political and cultural articles, 2012
2012
11 Eylül Sonrasında Değişen Güvenlik Kültürü Üzerine Sosyal Konstrüktivist Çalışma.
K Ertuğrul
2010
A Case in Defense of the Universality of Human Rights
K Ertuğrul
null, 2010
2010
Heideggerrian Existentialism and Post-Marxism
K Ertuğrul
null, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20