Takip et
Halil KARADAŞ
Halil KARADAŞ
artuklu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ortaöğretim öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarının devamsızlık ve okul başarıları arasındaki ilişki
A ADIGÜZE, H KARADAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (1), 49-67, 2013
762013
Ortaöğretim öğretmenlerinin pozitif okul yönetimi ve örgütsel bağlılıklarının incelenmesi
A Adıgüzel, H Karadaş
72014
Pozitif okul yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etki düzeyi
H Karadaş
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2013
52013
The effect of positive school management on teachers’ organizational commitment
R Balay, A Kaya, H Karadaş
Educational Reflections 1 (1), 1-12, 2017
42017
Okul Müdürlerinin Yönetim Tarzları İle Müdür Öğretmen İlişkilerinde Güven
H Karadaş, N Özer
OPUS ©Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of …, 2021
1*2021
Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Öznel İyi Oluş ve İş Doyumları Üzerindeki Etkisi
S Katıtaş, H Karadaş, B Coşkun
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 182-207, 2022
2022
Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkininin İncelenmesi
R ZENGİN, MA AKIN, H KARADAŞ
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 2677-2706, 2021
2021
Öğrenen Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
H Karadaş, N Konan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi 3 (1), 93-106, 2021
2021
Okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik ve sağlık problemlerinin paydaş görüşlerine göre incelenmesi
H Karadaş
Anatolian Journal of Health Research 2 (1), 7-14, 2021
2021
Öğrenci taşıma hizmetlerinde yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi
H Karadaş
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN POZİTİF OKUL YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ
A ADIGÜZEL, H KARADAŞ
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (48), 108-130, 2014
2014
Pozitif okul yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etki düzeyi/Positive school managements effect on teacher's organizationel commitment
H KARADAŞ
2013
Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Öznel İyi Oluş ve İş Doyumları Üzerindeki Etkisi
S KATITAŞ, H KARADAŞ, B COŞKUN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 182-207, 0
ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
GK ERAY, K Ahmet, H KARADAŞ
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2), 219-240, 0
Pozitif Okul Yönetiminin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi
R Balay, A Kaya, H Karadaş
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15