Follow
mustafa emir
mustafa emir
Karadeniz Teknik Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Ülkenin risklilik durumu ile ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım arasındaki ilişki: Türkiye örneği
M Emir, M Uysal, B Doğru
Atatürk Üniversitesi, 2013
372013
Doğrudan yabancı yatırım kararlarında politik risk unsuru
M Emir, A Kurtaran
Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 37-47, 2005
362005
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE MEVDUAT BANKALARININ AKTİF KALİTESİ VE KÂRLILIK ANALİZİ.
M Emir, ME Atukalp
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 32 (3), 2018
162018
KOBİ’lerde finansal yönetim uygulamalarının finansman sorunları üzerindeki etkisi: Trabzon ili örneği
D ARSLANTÜRK, E Mustafa, U SEVİM
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 3 (6), 2012
162012
Türkiye’deki mevduat bankalarının finansal performans değerlendirmesi: CAMELS yaklaşımı
GÇ AKYÜZ, E Mustafa
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2018
142018
2008 Ekonomik Krizinin Gida ve Tekstil Firmalari Üzerine Etkilerinin Finansal Oranlar Yardimiyla Analizi: İMKB’de Bir Uygulama
M Emir, D Arslantürk, U Sevim
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (3), 1-24, 2011
142011
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE PORTFÖY YATIRIMLARI VOLATİLİTESİ ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
M Emir, M Kutlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 269-278, 2015
132015
Global Finansal Krizin Türkiye’deki Kobiler Üzerindeki Etkileri
E Mustafa, K Eyüboğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 31-43, 2010
112010
Uluslararası sermaye akımları ve risk ilişkisi
M Emir, B Semra
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53-63, 2009
112009
Özelleştirmenin Amaçları ve Türkiye’deki Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
M Emir, D Toksoy
TMMOB A1 Sayani Kongresi Bildirileri, Ankara, 1993
101993
Modelling exchange rate volatility using GARCH models
B Almisshal, E Mustafa
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 7 (1), 1-16, 2021
92021
Türk Bankacılık Sektörünün Mülkiyet Yapısı ve Performansı: Ampirik Bir Çalışma
M Emir
İktisat İşletme ve Finans Dergisi 14 (157), 13-31, 1999
81999
Relationship between foreign direct investment and economic growth in developing countries
M Emir, M Kutlu
Journal of Economics Finance and Accounting 1 (1), 38-45, 2014
72014
Risk Ortamında Uluslararası Finansal Yönelimler ve Türkiye
M Emir, A Daştan
Muhasebe ve Finansman Dergisi 17, 48-57, 2003
52003
İslami Girişimcilik
Ü Akın, M Emir
Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (6), 277-289, 2016
32016
ÜLKE RİSKİNİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
M Uysal, E Mustafa, B Doğru
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (2), 79-92, 2013
32013
MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
GÇ AKYÜZ, E Mustafa
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1-20, 2018
22018
Causality Between Foreign Direct Investment And Portfolio Investment Volatility
E Mustafa, M KUTLU
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 269-278, 2015
22015
Effects of the Global Financial Crisis in Turkey, SMEs on it
M Emir, K Eyüboğlu
Journal of Accounting and Finance 46, 31-43, 2010
22010
Sarcomatoid type of paratesticular malignant mesothelioma in a dry-cleaning worker exposed to asbestos and diagnostic value of WT-1
A Kilitci, N Uygun, ML Emir
Puerto Rico Health Sciences Journal 39 (1), 39-44, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20