Takip et
Tugba Ucma Uysal
Tugba Ucma Uysal
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşletmelerdeki İç Kontrol Sisteminin Etkinliği ve Dış Denetimdeki Önemi
Ç Köroğlu, T Uçma
Mevzuat Dergisi 103, 2-7, 2006
762006
Muhasebe meslek mensubu olmak isteyenlerin etik değer anlayışlarının belirlenmesi ve Muğla Üniversitesi uygulaması
T Uçma
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
482007
Muhasebede ve denetimde blok zinciri teknolojisi
T Uysal, G Kurt
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
372018
Finansal bilgi manipülasyonunda ve hileli finansal raporlamada denetçi sorumluluğunun belirlenmesine yönelik yapısal eşitlik modeli (SEM) uygulaması
T Uçma
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
322010
COSO İÇ KONTROL-BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE GÜNCELLEME PROJESİNİN YENİLİKLERİ.
G Kurt, T Uçma
World of Accounting Science 15 (2), 2013
282013
Türkiye’deki Muhasebe Sisteminin Gelişiminin Kurumsal Teori Çerçevesinde Açıklanması
T Uçma
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 145-178, 2012
272012
Seyyar pazar esnafının sorunları ve çözüm önerileri (Muğla İli Örneği)
E Gavcar, T Uçma, Ç Köroğlu
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2006
272006
Türk Muhasebe Hukukunu Oluşturan Düzenlemeler ve Türkiye’de Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyum Çalışmaları
T Uçma
Mevzuat Dergisi 8 (89), 1-17, 2005
272005
Hileli finansal raporlamada bağimsız denetçi sorumluluğunun belirlenmesine yönelik yapısal eşitlik modeli uygulaması
Ö Usta, TU Uysal
242011
Dijital kamu mali yönetim sistemi ve blok zinciri teknolojisi
TU Uysal, C Aldemir
Journal of Accounting and Taxation Studies 11 (3), 505-522, 2018
232018
Farklı anaçlar üzerine aşılı elma çeşitlerinde stoma morfolojilerinin araştırılması
C Mert, E Barut, T Uysal
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 61-64, 2009
232009
Türkiye’deki Muhasebe Araştırmaları Yazını
G Kurt, T Uçma
Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi 13 (4), 69-95, 2011
222011
Muhasebenin Teorik Yapısı; Genel Bir Bakış
T Uçma
Ankara: Gazi Kitabevi, 2011
212011
Adli muhasebecilik mesleği ve adli muhasebeci olabilme sürecinin Türkiye’deki ve Amerika’daki yasal düzenlemeler açısından karşılaştırılması
G Kurt, T Uçma
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2, 160-178, 2009
212009
COSO Kurumsal risk yönetimi çerçevesi güncelleme projesinin getirdiği yenilikler
G Kurt, TU Uysal
Muhasebe ve Denetime Bakış 18 (54), 19-34, 2018
152018
Public accounting reform from institutional theory perspectives: case of Turkey
C Aldemir, TU Uysal
Accounting and Corporate Reporting: today and tomorrow. National and …, 2017
152017
Türkiye’de faaliyet gösteren ihracatçı sektörlerin mali kriz ortamlarında finansal başarısızlıklarının Altman (Z-Score) modeli yardımıyla ölçülmesi
E Poyraz, T Uçma
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2006
152006
YİYECEK-İÇECEK HİZMETİ VEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN İÇ KONTROL
T UYSAL
Journal of Accounting and Taxation Studies 8 (1), 53-65, 2015
132015
Enflasyonun Mali Tablolar Üzerine Etkisi ve Enflasyon Düzeltmesinin İşletmelere Uygulanması
Ç Köroğlu, T Uçma
Mevzuat Dergisi 90, 1-14, 2005
132005
Muhasebe okulları ve uluslararası muhasebe literatürünün gelisimine katkıları: Tarihsel perspektiften
TU Uysal
122011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20