Özden Turgut
Özden Turgut
Bilinmeyen bağlantı
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ergen Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Yordayıcıları: Algılanan Sosyal Destek ve Okul Bağlılığı
Ö Turgut, BE Çapan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 162-183, 2017
62017
Ebeveynlerin anne-babalık stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
Ö TURGUT, K Selda
Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 2 (2), 60-71, 2019
32019
The Examination of the Relation between Teacher Candidates’ Problem Solving Appraisal and Utilization of Motivated Strategies for Learning
O Turgut, G Ocak
Journal of Education and Training Studies 5 (10), 76-85, 2017
22017
Risk Altındaki Çocuklarla Yürütülen Grup Çalışmaları
Ö TURGUT
Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 (2), 54-66, 2021
2021
Walsh'un Ailenin Kendini Toparlama Gücü Üzerine Kuramsal Bakış Açısı
Ö Turgut
Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi 2 (2), 46-54, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–5