oya ramazan
oya ramazan
Okul Öncesi Öğretmenliği, Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü
O Ural, O Ramazan
Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm …, 2007
922007
Oyuncağa çocuk, anne ve öğretmen bakış açısı
AA ÖZDEMİR, O RAMAZAN
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (1), 1-16, 2012
422012
Çizgi filmlerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin anne görüşlerine göre incelenmesi
A Özdemir Adak, O Ramazan
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012
322012
Çizgi filmlerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin anne görüşlerine göre incelenmesi
A Özdemir Adak, O Ramazan
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012
322012
Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36–48 aylık çocukların bilişsel gelişim düzeyleri
O Ramazan, S Demir
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 (2), 83-98, 2011
312011
A study on the relationship between the social-emotional adaptation and behavioral problems of 60-72 month old preschoolers
O Ramazan, O Unsal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 5828-5832, 2012
212012
Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel ortam
O Ramazan
Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Yayına Hazırlayanlar: Oktay, A. ve …, 2005
132005
Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi
O Ramazan, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 2017
112017
The relationship between preschool teachers' professional ethical behavior perceptions, moral judgment levels and attitudes to teaching
A Oktay, O Ramazan, A Sakin
Gifted Education International 26 (1), 6-14, 2010
112010
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri
O Ural, O Ramazan
Ankara: Türk Eğitim Derneği yayınları, 2007
112007
Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
O Ramazan, HA Çiftçi, M Tezel
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 213-233, 2018
92018
Okul öncesi öğretmenlerinin oyuna ilişkin görüşleri
A Özdemir, O Ramazan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (4), 298-308, 2014
82014
Evaluation of play from private and public pre-school children's point of view
O Ramazan, AA Ozdemir, BO Beceren
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2852-2856, 2012
82012
Marmara üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü ilköğretim anabilim dalı yüksek lisans tezlerinde yapılan hatalar
O Ramazan, A Öztuna, E Dibek
II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 24-34, 2005
72005
Okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik tutumları ile öz yeterlilik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Dönmez, O Ramazan
Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1), 29-45, 2017
62017
Çeşitli ülkelerde ilköğretim uygulamaları
A Oktay, O Ramazan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (8), 1992
61992
66-72 aylık çocukların sevgi, mutluluk, korku, üzüntü duygularını tanımlama durumlarının ve resmederken kullandıkları renklerin incelenmesi
O RAMAZAN, Ö Özge
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (1), 265-289, 2017
52017
Marmara Üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü ilköğretim anabilim dalında yapılmış olan yüksek lisans tezlerinin konu alanı ve araştırma modeli açısından incelenmesi. III
O Ramazan, G Güven, K Efe
Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir, 2007
52007
çocukların psikososyal gelişim becerilerine okul öncesi eğitimin katkısı: anne-baba görüşleri
O Ramazan, O Ural, G Güven
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi I. Uluslararası Okul Öncesi …, 2004
52004
Views of mothers about cartoons’ impact on children’behaviour
A Adak Özdemir, O Ramazan
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 35, 157-173, 2012
4*2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20