oya ramazan
oya ramazan
Okul Öncesi Öğretmenliği, Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü
O Ural, O Ramazan
Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm …, 2007
762007
Oyuncağa çocuk, anne ve öğretmen bakış açısı
AA ÖZDEMİR, O RAMAZAN
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (1), 1-16, 2012
372012
Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36–48 aylık çocukların bilişsel gelişim düzeyleri
O Ramazan, S Demir
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 (2), 83-98, 2011
232011
Çizgi filmlerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin anne görüşlerine göre incelenmesi
A Özdemir Adak, O Ramazan
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012
192012
Çizgi filmlerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin anne görüşlerine göre incelenmesi
A Özdemir Adak, O Ramazan
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012
192012
A study on the relationship between the social-emotional adaptation and behavioral problems of 60-72 month old preschoolers
O Ramazan, O Unsal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 5828-5832, 2012
162012
Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel ortam
O Ramazan
Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Yayına Hazırlayanlar: Oktay, A. ve …, 2005
112005
The Relationship Between Preschool Teachers' Professional Ethical Behavior Perceptions, Moral Judgment Levels and Attitudes to Teaching
A Oktay, O Ramazan, A Sakin
Gifted Education International 26 (1), 6-14, 2010
92010
Evaluation of play from private and public pre-school children's point of view
O Ramazan, AA Ozdemir, BO Beceren
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2852-2856, 2012
72012
Marmara üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü ilköğretim anabilim dalı yüksek lisans tezlerinde yapılan hatalar
O Ramazan, A Öztuna, E Dibek
II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 24-34, 2005
72005
Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
O Ramazan, HA Çiftçi, M Tezel
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 213-233, 2018
52018
Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi
O Ramazan, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 2017
52017
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri
O Ural, O Ramazan
Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, 2007
52007
çocukların psikososyal gelişim becerilerine okul öncesi eğitimin katkısı: anne-baba görüşleri
O Ramazan, O Ural, G Güven
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi, 353-359, 2004
52004
Okul öncesi öğretmenlerinin oyuna ilişkin görüşleri
A Özdemir, O Ramazan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (4), 298-308, 2014
42014
Attitudes of child, mother and teacher towards toy
A Adak Özdemir, O Ramazan
Journal of Educational Sciences Research 2 (1), 1-16, 2012
32012
The effects of parent education program on the state anxiety levels of parents of first graders
O Ramazan, F Kılıç, K Arkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1219-1222, 2010
32010
Okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik tutumları ile öz yeterlilik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Dönmez, O Ramazan
Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1), 29-45, 2017
22017
views of mothers about cartoons’ impact on children’behaviour
A ÖZDEMİR, O RAMAZAN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 35 …, 2012
22012
66-72 Aylık Çocukların Sevgi, Mutluluk, Korku, Üzüntü Duygularını Tanımlama Durumlarının ve Resmederken Kullandıkları Renklerin İncelenmesi
O RAMAZAN, Ö Özge
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (1), 265-289, 2017
12017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20