oya ramazan
oya ramazan
Okul Öncesi Öğretmenliği, Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü
O Ural, O Ramazan
Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm …, 2007
852007
Oyuncağa çocuk, anne ve öğretmen bakış açısı
AA ÖZDEMİR, O RAMAZAN
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (1), 1-16, 2012
372012
Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36–48 aylık çocukların bilişsel gelişim düzeyleri
O Ramazan, S Demir
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 (2), 83-98, 2011
282011
Çizgi filmlerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin anne görüşlerine göre incelenmesi
A Özdemir Adak, O Ramazan
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012
252012
Çizgi filmlerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin anne görüşlerine göre incelenmesi
A Özdemir Adak, O Ramazan
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012
252012
A study on the relationship between the social-emotional adaptation and behavioral problems of 60-72 month old preschoolers
O Ramazan, O Unsal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 5828-5832, 2012
162012
Okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel ortam
O Ramazan
Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Yayına Hazırlayanlar: Oktay, A. ve …, 2005
122005
Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi
O Ramazan, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 2017
102017
The Relationship Between Preschool Teachers' Professional Ethical Behavior Perceptions, Moral Judgment Levels and Attitudes to Teaching
A Oktay, O Ramazan, A Sakin
Gifted Education International 26 (1), 6-14, 2010
102010
Okul öncesi öğretmenlerinin oyuna ilişkin görüşleri
A Özdemir, O Ramazan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (4), 298-308, 2014
92014
Evaluation of play from private and public pre-school children's point of view
O Ramazan, AA Ozdemir, BO Beceren
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2852-2856, 2012
92012
Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
O Ramazan, HA Çiftçi, M Tezel
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 213-233, 2018
72018
Marmara üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü ilköğretim anabilim dalı yüksek lisans tezlerinde yapılan hatalar
O Ramazan, A Öztuna, E Dibek
II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 24-34, 2005
72005
Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
O Ural, O Ramazan
Türk Eğitim Derneği. ISBN 978, 9944-5128, 2007
52007
çocukların psikososyal gelişim becerilerine okul öncesi eğitimin katkısı: anne-baba görüşleri
O Ramazan, O Ural, G Güven
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi, 353-359, 2004
52004
66-72 Aylık Çocukların Sevgi, Mutluluk, Korku, Üzüntü Duygularını Tanımlama Durumlarının ve Resmederken Kullandıkları Renklerin İncelenmesi
O RAMAZAN, Ö Özge
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (1), 265-289, 2017
42017
Ritim çalışmalarının altı yaş çocuklarının bilişsel becerilerine etkisi
B Özkale
Marmara Üniversitesi, 2010
42010
views of mothers about cartoons’ impact on children’behaviour
A ÖZDEMİR, O RAMAZAN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 35 …, 2012
32012
Attitudes of child, mother and teacher towards toy
A Adak Özdemir, O Ramazan
Journal of Educational Sciences Research 2 (1), 1-16, 2012
32012
The effects of parent education program on the state anxiety levels of parents of first graders
O Ramazan, F Kılıç, K Arkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1219-1222, 2010
32010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20