Takip et
Selahattin Sarı
Selahattin Sarı
beykent.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Y kuşağının çevrim içi satın alma davranışları
S Sarı, S Gürsoy, M Özmen
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 87-104, 2016
392016
Bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde yatırım teşviklerinin rolü ve başarı kriteri olarak yakınsama analizleri: Türkiye örneği
C Gerni, S Sarı, H Sevinç, ÖS Emsen
Eurasian Economists Association, 2015
352015
İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet
T GÜNAY, H GİRAY, B HARÇ, B KÖKSAL, S SARI
Sağlık ve Toplum 16 (3), 31-37, 2006
232006
Tourism sector in order to recovering from the recession: comparison analyses for turkey
M Sarıışık, D Sarı, S Sarı, M Halis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 181-187, 2011
192011
Y kuşağının satın alma davranışları üzerinde sosyal medyanın etkisi
S Sarı, Ö Bozkurt, A Kalkan
ResearchGate (ss. yok), 2015
172015
Kişilik tiplerinin sürdürülebilir tüketim davranışları üzerine bir araştırma
S Sarı, F Topçuoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
152019
Çumra ve Altınekin İlçelerinde (Konya) Bazı Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Durumu ve Sorunları. Selçuk Üniv
S Sarı
Fen Bilimleri Enst., Zootekni Anabilim Dalı,(Yüksek Lisans Tezi). 37s, 1998
141998
Antalya-Anamur kıyı bölgesindeki iklim farklılıkları
S Sarı, N İnan
112010
Anamur (Mersin) İlçesinde sıcaklık ve yağış dağılışını etkileyen faktörler
S Sarı
Marmara Coğrafya Dergisi 34, 178-194, 2016
102016
Otizm bilinci ve otizmli çocuğu olan ailelerin yaşadığı problemler (Anadolu otizm vakfında eğitim gören öğrenci aileleri örneği)
G Tüfek, S Sarı
TÜBİTAK projesi, 2016
92016
Geçiş sürecindeki Türk Cumhuriyetlerinde ekonomik büyüme ve ihracat ilişkileri
S Sarı, C Gerni, K Değer, ÖS Emsen
International Conference on Euroasian Economies, 4-5, 2010
92010
Sivas İl Merkezi’nde Otizm Spektrum Bozuklukları yaygınlığı ve sağlık çalışanlarının Otizm Spektrum Bozukluklarına yönelik bilgi ve tutumları
H Gölbaşı, Y Demirel, NS Karaca, UA Çiçek, SA Sarı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı. Uzmanlık …, 2018
82018
Samsun ilinde yetiştirilen yazlık sebzelerde enfeksiyon oluşturan Cucumber mosaic virus (CMV) izolatlarının karakterizasyonu ve konukçu-simptom-satellit RNA ilişkilerinin …
S Sari
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
82015
İlkokul 4. sınıfta fen bilimleri dersinde üst biliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının öğrenci erişilerine etkisi
S Sarı
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2015
82015
Latent dönemde (6-12 yaş) çocukların hastane ve hemşireyi algılayış durumlarının incelenmesi
H Okuyucu, F Taş, Z Orhan, Ö Kirişçi, Ç Aktürk, B Şener
Çocuk forumu dergisi 6 (3), 34-38, 2003
82003
Polivinilalkol (PVA) Uygulamasının Strüktürel Stabilite Ölçütleri ve Yüzey Akış Kayıpları Üzerine Etkisi
S Sarı, T Öztaş
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48 (1), 17-24, 2017
72017
Hizmet içi eğitimde mobil öğrenme ve GSM sektöründe bir uygulama
S Sarı
İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
72012
Konya şehri taşıt trafiği gürültü seviyeleri haritasının GIS ve GPS teknolojileri kullanılarak elde edilmesi
ME Aydın, Ö Çorumluoğlu, S Sarı, S Özcan
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2005
72005
Ticari bankalarda risk yönetimi ve sermaye yeterliliği
S Sari
72004
Hastane atıksularında fitotoksisite, GAP IV
ME Aydın, G Kara, S Sarı
Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 06-08, 2002
72002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20