Takip et
Selahattin Sarı
Selahattin Sarı
beykent.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Y kuşağının çevrim içi satın alma davranışları
S Sarı, S Gürsoy, M Özmen
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 87-104, 2016
412016
Bölgesel dengesizliklerin giderilmesinde yatırım teşviklerinin rolü ve başarı kriteri olarak yakınsama analizleri: Türkiye örneği
C Gerni, S Sarı, H Sevinç, ÖS Emsen
Eurasian Economists Association, 2015
342015
İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet
T GÜNAY, H GİRAY, B HARÇ, B KÖKSAL, S SARI
Sağlık ve Toplum 16 (3), 31-37, 2006
242006
Tourism sector in order to recovering from the recession: comparison analyses for turkey
M Sarıışık, D Sarı, S Sarı, M Halis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 181-187, 2011
192011
Y kuşağının satın alma davranışları üzerinde sosyal medyanın etkisi
S Sarı, Ö Bozkurt, A Kalkan
ResearchGate (ss. yok), 2015
172015
Çumra Ve Altınekin İlçelerinde (Konya) Bazı Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Durumu Ve Sorunları. Selçuk Üniv
S Sarı
Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), 1998
131998
ANTALYA-ANAMUR KIYI BÖLGESİNDEKİ İKLİM FARKLILIKLARI
S Sarı, N İnan
Marmara Coğrafya Dergisi, 325-362, 2010
122010
ANAMUR (MERSİN) İLÇESİNDE SICAKLIK VE YAĞIŞ DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
S Sarı
Marmara Coğrafya Dergisi, 178-194, 2016
102016
Otizm bilinci ve otizmli çocuğu olan ailelerin yaşadığı problemler (Anadolu otizm vakfında eğitim gören öğrenci aileleri örneği)
G Tüfek, S Sarı
TÜBİTAK projesi, 2016
92016
Geçiş sürecindeki Türk Cumhuriyetlerinde ekonomik büyüme ve ihracat ilişkileri
S Sarı, C Gerni, K Değer, ÖS Emsen
International Conference on Euroasian Economies, 4-5, 2010
92010
Sivas İl Merkezi’nde Otizm Spektrum Bozuklukları yaygınlığı ve sağlık çalışanlarının Otizm Spektrum Bozukluklarına yönelik bilgi ve tutumları
H Gölbaşı, Y Demirel, NS Karaca, UA Çiçek, SA Sarı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı. Uzmanlık …, 2018
82018
Samsun ilinde yetiştirilen yazlık sebzelerde enfeksiyon oluşturan Cucumber mosaic virus (CMV) izolatlarının karakterizasyonu ve konukçu-simptom-satellit RNA ilişkilerinin …
S Sarı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 89s, 2015
82015
İlkokul 4. sınıfta fen bilimleri dersinde üst biliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının öğrenci erişilerine etkisi
S Sarı
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2015
82015
Hizmet içi eğitimde mobil öğrenme ve GSM sektöründe bir uygulama
S Sarı
İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
82012
Konya Ana Tahliye Kanalında su ve sedimentte organoklorlu pestisitler (OCPs)
ME Aydın, S Özcan, S Sarı
V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 1 (1), 1-4, 2003
82003
Latent dönemde (6-12 yaş) çocukların hastane ve hemşireyi algılayış durumlarının incelenmesi
H Okuyucu, F Taş, Z Orhan, Ö Kirişçi, Ç Aktürk, B Şener
Çocuk forumu dergisi 6 (3), 34-38, 2003
82003
Hastane atıksularında fitotoksisite, GAP IV
ME Aydın, G Kara, S Sarı
Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 06-08, 2002
82002
Polivinilalkol (PVA) Uygulamasının Yüzey Akış Kayıpları Üzerine Etkisi
S Sarı, T Öztaş
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48 (1), 17-24, 2017
72017
KONYA ŞEHRİ TAŞIT TRAFİĞİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ HARİTASININ GIS VE GPS TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK ELDE EDİLMESİ
ME Aydın, Ö Çorumoğlu, S Sarı, S Özcan
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 20 (2), 7-18, 2005
72005
Ticari bankalarda risk yönetimi ve sermaye yeterliliği
S Sari
72004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20