Follow
Ekrem Levent İlhan
Ekrem Levent İlhan
Other namesLevent İLHAN, L. İlhan, E.L. İlhan
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve sporun sosyalleşme düzeylerine etkisi
L İlhan
Kastamonu eğitim dergisi 16 (1), 315-324, 2008
2422008
Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği (ZEBSEYFÖ) geliştirme çalışması
EL İLHAN, OK Esentürk
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (1), 19-36, 2015
932015
Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
G Tekkurşun Demir, H Cicioğlu, E İlhan
Journal of Human Sciences 17 (2), 2020
80*2020
Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Anne-Babalarin Çocuklarinin Özel Eğitimleri Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Yaklaşimlarinin Değerlendirilmesi
L İlhan
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 38-48, 2009
712009
Akran aracılı uyarlanmış fiziksel aktivitelere katılan otizm spektrum bozukluğu olan bir bireyin iletişim becerilerindeki değişimlerin incelenmesi
E Yarimkaya, EL İlhan, N Karasu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 18 (02 …, 2017
67*2017
Examination of high school students’ sportsmanlike conducts in physical education lessons according to some variability
OK Esentürk, EL Ilhan, OB Celik
Science, Movement and Health 15 (2), 627-634, 2015
672015
Metaphoric perception of gifted students about physical education course and physical education teachers
A Yılmaz, O Esentürk, G Tekkurşun Demir, E İlhan
Journal of Education and Learning 6 (2), 2017
572017
Hareketsiz yaşamlar kültürü ve beraberinde getirdikleri
L İlhan
Verimlilik dergisi, 195-210, 2010
572010
Spora katılım motivasyonu: görme engelli sporcular üzerine bir araştırma
GT DEMİR, EL İLHAN
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 157-170, 2019
53*2019
Engelli bireylerde spora katılım motivasyon ölçeği (ESKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
DG Tekkurşun, EL İlhan, OK Esentürk, A Kan
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (1), 95-106, 2018
532018
Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği (zebseytö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
EL İlhan, OK Esentürk, E Yarımkaya
International Journal of Human Sciences 13 (1), 1141-1160, 2016
40*2016
Sporda zihinsel antrenman envanteri’nin (SZAE) uyarlama çalışması
YE YARAYAN, EL İLHAN
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 23 (4), 205-218, 2018
38*2018
Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve spor aktivitelerinin ruhsal uyum düzeylerine etkisi
EL İlhan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007
382007
The effect of special physical education and sports program on the quality of life of the children with mental retardation
EL İlhan, H Kırımoğlu, GF Cokluk
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (1), 1-8, 2013
372013
Engelli sporcularda spora katılım motivasyonu
GT Demir, L İLHAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (1), 49-69, 2020
332020
VOLEYBOLDA SERVİS BECERİSİ ÖĞRETİMİNE MOTİVASYONEL BİR YAKLAŞIM
L İlhan
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (3), 196-203, 2009
322009
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA ÖZEL ATLETİZM ANTRENMANLARININ ÖZ BAKIM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
L İlhan, H Kırımoğlu, M Tunçel, M Altun
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 145-160, 2015
30*2015
The effects of physical education and sports on the self-concept of the children with mild mental disabilities
G Filazoğlu-Çokluk, H Kırımoğlu, AŞ Öz, EL İlhan
International Journal of Sport Culture and Science 3 (Special Issue 3), 55-72, 2015
292015
Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık: beden eğitimi öğretmen adayları üzerine bir araştırma
H Kırımoğlu, A Yılmaz, F Soyer, M Beyleroğlu, EL İlhan
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 80-88, 2016
28*2016
Liselerarası badminton müsabakalarına katılan sporcu-öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi
L İLHAN, E GENCER
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (1-4), 1-6, 2013
262013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20