İ. Esen Yıldırım
Title
Cited by
Cited by
Year
Veri zarflama analizinde girdi ve çıktıların belirlenmesindeki kararsızlık problemi için temel bileşenler analizine dayalı bir çözüm önerisi
E Yıldırım
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39 (1), 141-153, 2010
182010
İstatistiksel araştırma yöntemleri
İE YILDIRIM
Seçkin Yayıncılık 3, 2017
132017
Veri zarflama analizi sürecinde temel bileşenler analizinin ayırım gücünü arttırıcı etkisi
İE Yıldırım
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 38 (1), 66-83, 2009
132009
Çocuklara Verilen İsimler Üzerinden Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişimin Analizi.
İE YILDIRIM
Journal of Graduate School of Social Sciences 20 (3), 2016
92016
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki farkındalığın belirlenmesine yönelik akademisyenler üzerine bir araştırma
İE Yıldırım, Ö Ergüt, C Camkıran
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 1 (2 …, 2017
82017
Uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu’nun bibliyometrik analizi
İE YILDIRIM, Ö ERGÜT
Sosyal Bilimler Metinleri 2014 (2), 1-24, 2014
52014
The effect of principal components analysis improving discrimination power on data envelopment analysis process.
IE Yıldırım
Journal of the School of Business Administration, Istanbul University 38 (1 …, 2009
52009
Kan ve kan ürünleri verilen hastalarda Hepatit A, B, C ve E seropozitifliği
C Devecioğlu, B Dikici, İ Yıldırım, M Boşnak
Viral Hepatit Derg 2, 65-68, 1999
31999
İstanbul'da kapkaç sorunu ve toplum üzerindeki etkileri
İE Yıldırım, E Ürkmez, T Koç
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2007
22007
ReseaRches on The subjecT of “Violence againsT Women”: a bibliomeTRic analysis since 2000
IE YILDIRIM, Ö ERGÜT
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2), 311-333, 2016
12016
Türkiye’de En Çok Okunan Çocuk Kitaplarının Yeterlilik Analizi
İE YILDIRIM, D Sibel
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (4), 1477-1490, 2017
2017
Determination of Support Vector Boundaries in Generalized Maximum Entropy: An Alternative Approach.
Ö Depren, İE Yıldırım
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 45 (2), 2016
2016
Kadına Yönelik Şiddet Araştırmaları: 2000 Yılı ve Sonrası İçin Bibliyometrik Bir Analiz
İE YILDIRIM, İÖ ERGÜT
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2), 311-333, 2016
2016
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İE YILDIRIM, Ö ERGUT, C CAMKIRAN
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 1 (2 …, 0
İstanbul'da Kapkaç Sorunu Ve Toplum Üzerindeki Etkileri
İ YILDIRIM, E ÜRKMEZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 0
Türkiye’de Çocuklara İsim Verme Geleneğine Dair Öngörüler
İE Yıldırım
ICHACS, 150, 0
Çocuklara Verilen İsimler Üzerinden Türkiye’deki Sosyo-Kültürel Değişimin Analizi/An Analysis on the Socio-Cultural Change of Turkey Based on the Child's Given Names
İE YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3), 0
Türkiye’nin Irak Savaşı’ndaki Pozisyonuna Dair Görüşler: Savaş Öncesi Ve Sonrası İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz
İE Yıldırım
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18