Follow
Bülent Gürbüz
Bülent Gürbüz
Ankara University, Ankara Üniversitesi
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Rekreasyon ve kentlileşme
S Karaküçük, B Gürbüz
Gazi Kitabevi, 2007
3102007
Leisure activity preferences and constraints: Perspectives from Turkey
B Gürbüz, KA Henderson
World Leisure Journal 56 (4), 300-316, 2014
1082014
Exploring the meanings of leisure among Turkish university students
B Gürbüz, K Henderson
Croatian Journal of Education 15 (4), 927-957, 2013
852013
BOŞ ZAMAN ENGELLERİ ÖLÇEĞİ-28: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
B Gürbüz, S Karaküçük
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (1), 3-10, 2007
852007
Rekreatif Etkinliklere Katılımın Önündeki Engellerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Örneği Examination of Constraints to Leisure Activities in Turkish University Students
E Emir, E Öncü, B Gürbüz
Journal of Human Sciences 14 (4), 3895-3904, 2012
832012
Spor hizmetlerinde toplam kalite yönetimi
Z Çimen, B Gürbüz
Alp Yayınevi, 2007
762007
Leisure boredom scale: the factor structure and the demographic differences
F Kara, B Gurbuz, E Oncu
Turkish Journal of Sport and Exercise 16 (2), 28-35, 2014
652014
Bireyleri rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması
İ Mutlu, B Yılmaz, HA Güngörmüş, T Sevindi, B Gürbüz
602011
REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIMIN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE YENİ EKOLOJİK PARADİGMA ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ
M DEMİREL, B GÜRBÜZ, S KARAKÜÇÜK¹
Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (2), 47-50, 2009
492009
Rekreasyonel tatmin ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi
SK Kılıç, KL Atasoy, B Gürbüz, E Öncü
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (3), 56-70, 2016
472016
The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Service Quality Assessment Scale
Gürbüz, B., Koçak, S., & Lam, T. C. E.
Education and Science 30 (38), 70-77, 2005
47*2005
Boş Zaman Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
BM Akgül, B Gürbüz
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (1), 37-43, 2011
462011
SERBEST ZAMAN DOYUMU, SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M Doğan, G Elçi, B Gürbüz
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (1), 154-164, 2019
402019
Kentsel Yaşam Sürecinde Rekreasyonel Katılım Sorunları
B Gürbüz
Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, 2006
402006
Leisure Contraints Questionnaire: Testing the Construct Validity
B Gürbüz, E Öncü, E Emir
12th International Sports Sciences , 12-14 December, Denizli, Turkey, 339-343, 2012
34*2012
Rekreasyonel aktivitelere katılımın önündeki engellerin incelenmesi, 1
Ö Temir, B Gürbüz
Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, 2012
332012
An Examination of university students’ attitudes towards leisure activities
S Kaya, B Gürbüz
Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi 6 (3), 46-60, 2015
322015
The reliability and validity of the Turkish Version of the recreational exercise motivation measure
B Gürbüz, FH Aşçı, M Çelebi
The 9th International Sports Sciences Congress (3-5 November), Congress …, 2006
322006
SERBEST ZAMAN İLGİLENİM ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE FORMU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
B Gürbüz, Z Çimen, İ Aydın
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (4), 256-265, 2018
312018
Bireyleri rekreasyonel egzersize güdüleyen faktörlerin belirlenmesi demografik farklılıklar
H GÜNGÖRMÜŞ, İ YENEL, B GÜRBÜZ
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 11 (1), 2014
302014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20