Follow
Şükrü Anıl Toygar
Şükrü Anıl Toygar
Other namesSukru Anil Toygar
Tarsus University, Faculty of Applied Sciences, Healthcare Management Department
Verified email at tarsus.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
E-Sağlık Uygulamaları
ŞA Toygar
Yasama Dergisi, 101-123, 2018
762018
Hastane performansının ölçümünde PATH yöntemi
D TENGİLİMOĞLU, ŞA TOYGAR
Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD) 3 (1), 50-78, 2013
532013
Örgütsel kültür ve alt kültürün örgütsel bağlılığa etkisi: sağlık çalışanları üzerine bir arastırma
ÇE Akyürek, ŞA Toygar, T Şener
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 12 (2), 55-62, 2013
49*2013
Informal Payments in Health Systems: Purpose and Occurrences in Turkey
D Tengilimoğlu, A Güzel, A Toygar, F Akinci, SF Dziegielewski
Journal of Social Service Research 41 (5), 684-696, 2015
282015
Anxiety effects on quality of life during the COVID-19 outbreak: A parallel-serial mediation model among nurses in Turkey
P Nihan, N Koçtürk, ŞA Toygar
WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation 69 (1), 37-45, 2021
262021
Managerial Skills of hospital administrators: case study of Turkey
SA Toygar, Y Akbulut
Journal of Health Management 15 (4), 579-594, 2013
252013
Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin Kullanılabilirliğini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
D Uslu, ŞA Toygar, F Mansur
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 2 (3), 45-57, 2016
202016
Buzdağının Görünmeyen Kısmı: İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Yönetsel Yansımaları
ÇE AKYÜREK, ŞA TOYGAR, H ERİŞ, M TOP
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 14 (2), 125-149, 2011
162011
Gender Differences in Attitudes Toward Sexual Harassment of Health Care Employees: A Turkish Case Study
D Kara, SA Toygar
Journal of Interpersonal Violence 34 (17), 3574-3591, 2019
152019
Hemşirelik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Örnek Uygulamalar
F Ulupınar, ŞA Toygar
Fiscaoeconomia 4 (2), 524-537, 2020
132020
Green supply chain method in healthcare institutions
O Özkan, ÇE Akyürek, ŞA Toygar
Chaos, Complexity and Leadership 2014, 285-293, 2016
132016
Comparative Analysis of Using 112 Emergency Ambulance Services in Turkey and the Province of Konya.
M Özata, AŞ Toygar, M Yorulmaz, N Cihangiroğlu
European Journal of General Medicine 8 (4), 262-267, 2011
12*2011
Madencilik Sektörünün İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları Açısından Politika Haritalama Yöntemiyle Analizi
ŞA Toygar, E Orhaner
Çalışma ve Toplum 3 (58), 1253-1286, 2018
112018
Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Mesleki Doyum Ölçeği'nin Yapı Geçerliliğinin Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Örneklerinde İncelenmesi
ŞA Toygar, K Mehmet
Hacıbayram Veli Üniversitesi İİBF Dergisi 22 (1), 120-133, 2020
9*2020
İşgörenlerin İş Yaşam Kalitesinin İncelenmesi: Ankara İlinde Bir Eğitim-Araştırma Hastanesi Örneği
ŞA Toygar, D Kara, M Kırlıoğlu
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (3), 306-320, 2018
92018
An assessment of the decision-making and problem-solving skills of hospital administrators
SA Toygar, Y Akbulut
International Journal of Healthcare Management 6 (3), 168-176, 2013
92013
Nurse Turnover and It's Costs
S Meler, ŞA Toygar
Perspectives on Modern Economy, 487-504, 2020
82020
Bir Üniversite Hastanesinde Ayaktan Tedavi Gören Hasta ve Yakınlarının Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi
MN İLHAN, ŞA TOYGAR
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 3 (1), 116-134, 2017
8*2017
Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Tarafların Görüşleri: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
ŞA TOYGAR, ÇE AKYÜREK, İS TURAÇ
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1), 136-159, 2015
82015
The Role of Personal and Social Factors at Impression Management's Impact on Career Success
Ş Aslan, ŞA Toygar, D Akarçay Ulutaş
LAU Journal of Social Sciences 6 (2), 1-18, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20