Follow
Halil Aydınalp
Title
Cited by
Cited by
Year
Din Sosyolojisine Giriş
P Zuckerman
İhsan Çapcıoğlu-Halil Aydınalp, Ankara: Birleşik Kitabevi, 2006
67*2006
Sosyal çatışma ve din
H Aydinalp
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2), 187-215, 2010
652010
İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör
H Aydınalp
Birleşik Yayınevi, 2011
292011
Din Kurumu Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Gerede’de Dini Hayat
H Aydınalp
Gerede Belediyesi Yayınları, 2012
27*2012
Sekülerleşme, gelenek ve dindarlığın yeni şekilleri: Bazı teorik öneriler
D Hervieu-Leger, H Aydınalp
Dini Araştırmalar, Çeviri 7 (21), 307-318, 2005
272005
Sekülerleşme, Gelenek ve Dindarlığın Yeni Şekilleri: Bazı Teorik Öneriler
D Leger, H Aydınalp
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009
152009
Türkiye’de Dinî Yapı: Örnek Alanlar Üzerinden Bir Tasvir
H Aydınalp
Dindarlık Olgusu (Sempozyum Tebliğ Ve Müzakereleri), 2006
142006
Din ve Dünyevileşme: Kuzey Kıbrıs Örneği
H Aydınalp
İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2018
132018
Kural Dışı Dini Bir Yönelim Olarak Çağdaş Tekfir İdeolojisini Anlamak
H Aydınalp
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46 (46), 5-36, 2014
132014
Yüksek Din Öğretimi ve Dini Köktencilik
H Aydınalp
Çamlıca Yayınları, 2011
132011
İntihar Eylemlerinde Dinin Anlamı ve Sınırları
H Aydınalp
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (37), 129-146, 2009
122009
Çağdaş Kural Dışı Tekfirciliğin Yapısal Unsurları Üzerine Bir Model Denemesi-II
H Aydınalp
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50 (50), 163-182, 2016
82016
Çağdaş Kural Dışı Tekfirciliğin Yapısal Unsurları Üzerine Bir Model Denemesi-I
H Aydınalp
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 49 (49), 161-182, 2015
72015
Bir Karşıt Kültür Unsuru Olarak Türkiye’de Çağdaş Tekfircilerin Dini Hayata Bakışı ve Anlamları
H AYDINALP
Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz, 27-50, 2013
62013
İntihar eylemleri ekseninde din ve terör ilişkisi
H Aydınalp
Marmara Üniversitesi, 2008
62008
İslam Dünyasında Siyasi Şiddetin Sosyolojik Unsurları
H Aydınalp
Din ve Şiddet, 195-216, 2016
42016
Sosyal Çatışma Sürecinde Din
H Aydınalp
Niyazi Akyüz, İhsan Capcıoğlu, Ankara, Grafiker Yayınları, 2012
4*2012
Bir Karşıt Kültür Unsuru Olarak Çağdaş Tekfircilerin Türkiye’de Dini Hayata Bakışı ve Anlamları
H Aydınalp
Toplum Bilimleri Dergisi, 14, 0
3
Yerel Bir Dünyevileşme Kavramı: "Özerk Dünyevileşmeler"
H Aydınalp
Sekülerleşme Tartışmaları, Editör, M. Ali Kirman-Volkan Ertit, Kadim …, 2019
22019
Kıbrıs' ta Dinî Hayat: Tatlısu örneği
H Aydınalp
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20