Follow
Ali yılmaz
Ali yılmaz
Verified email at kku.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect of COVID-19 Pandemic on the Turkish Society.
S Bostan, R Erdem, YE Öztürk, T Kılıç, A Yılmaz
Electronic Journal of General Medicine 17 (6), 2020
2852020
Çalişanlarin Örgütsel Adalet Algisinin Örgütler İçin Önemi
N Cihangiroğlu, A Yılmaz
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 10 (19), 194-213, 2010
2382010
Dönüşümcü liderlik davranişinin motivasyon ve duygusal bağliliğa etkisi
M Akbolat, O Işık, A Yılmaz
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
1462013
Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet: özel bir tıp merkezi örneği
N Akca, A Yılmaz, O Işık
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 13 (1), 1-12, 2014
982014
Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimleri
NG Ertop, A Yilmaz, Y Erdem
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2), 1-7, 2012
862012
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi
S Kaya
Anadolu Üniversitesi, 2013
652013
Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği)
GE Çiftçi, SF Bülbül, N Bayar Muluk, G Çamur Duyan, A Yılmaz
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 22 (3), 151-160, 2011
572011
Determinants of health expenditure in OECD countries: A decision tree model
N Akca, S Sonmez, A Yilmaz
Pakistan Journal of Medical Sciences 33 (6), 1490, 2017
562017
Kamu hastanelerinde analitik ağ süreci yöntemi ile finans yöneticisi seçimi
N Akça, S Sönmez, Ş Gür, A Yılmaz, T Eren
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2), 133-146, 2018
322018
The Effect of Organizational Justice Perception on Job Satisfaction of Health Employees.
M Akbolat, O Isik, A Yilmaz, N Akca
International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour …, 2015
322015
Hastane çalışanlarının hasta güvenliği tutumu algı düzeylerinin belirlenmesi
A Yılmaz, O Işık, N Akca
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 20 (1), 69-80, 2017
242017
Electronic medical records (EMR) and nurses in Turkish hospitals
M Top, A Yilmaz, Ö Gider
Systemic Practice and Action Research 26, 281-297, 2013
232013
Validation of a nurses’ views on electronic medical record systems (EMR) questionnaire in Turkish health system
M Top, A Yilmaz, E Karabulut, OG Otieno, M Saylam, S Bakır, S Top
Journal of medical systems 39, 1-7, 2015
192015
Computer anxiety in nursing: an investigation from Turkish nurses
M Top, A Yılmaz
Journal of medical systems 39, 1-11, 2015
192015
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
A Yılmaz, M Saygılı, M Kaya
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 148-157, 2020
172020
Hastanelere geri ödemede sağlık uygulama tebliği ile tanı ilişkili grupların karşılaştırması: Kolesistektomi vakası örneği
U Beylik, A Yılmaz, N Akça
İşletme Bilimi Dergisi 3 (2), 39-53, 2015
172015
Sağlık kurumlarında bilgi sistemleri
O Işık, A Yılmaz, N Barışçı, M Akbolat, Y Odacıoğlu, N Akca, AE Esatoğlu
Sağlık Bilgi Sistemlerinin Gelişimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013
172013
Hastane Bilgi Sistemleri. 5
A Yılmaz, E Aloğlu
Ulusal sağlık kuruluşları ve hastane yönetimi sempozyum kitabı, 16-19, 2002
172002
Elektronik sağlık kayıt sistemlerinin kütüphanelerle bütünleştirilmesi
A Küyük, A Kaplan, A Yılmaz
Bilgi Dünyası 6 (1), 3-14, 2005
122005
Sağlık Sektörü Çalışanlarının İç Girişimcilik Düzeyleri
AY Mustafa Erbir
Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 6 (1), 110-130, 2020
11*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20