zeynep gemuhluoğlu
zeynep gemuhluoğlu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Teoloji olarak yorum: Gazzali ve İbn Rüşd'de te'vil
Z Gemuhluoğlu
İz Yayıncılık, 2010
162010
Metaforların Kognitif İçeriklerinin Felsefe ve Şiir Dili Açısından incelenmesi-F arabi, İbn Sina ve İbn Rüşd Örnekleri
Z Gemuhluoğlu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 121-144, 2008
142008
İslâm Düşüncesine Özgü Bir Poetikadan Söz Edilebilir mi?: İlk Dönem Kelâm ve Dil Âlimlerinde Din Dili-Mecâz/Şiir-Mecâz İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Z Gemuhluoğlu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 109-134, 2009
92009
Gazzali ve İbn Rüşd’de Te’vil
Z Gemuhluoğlu
Marmara Üniversitesi, 2005
32005
Temsil-Taklit İlişkisi Açısından Tasvirin Teorik Zemini-İbnü’l-Arabî’nin Eserleri Esasında
Z Gemuhluoğlu
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 285-312, 2019
12019
İrfânî Yorum ve Şâirin Niyeti Gazzâlî’nin Şiir Anlayışı Üzerine Bir İnceleme
Z Gemuhluoğlu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 109-136, 2011
12011
Uluslararası İstanbul Semineri: Aristoteles, İbn Sînâ, İbn Rüşd ve Aquino’lu Thomas’ da İnsan Fiilleri
Z Gemuhluoğlu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002
12002
İbn Sina felsefesinde aşk kavramı
ZY Gemuhluoğlu
Marmara Üniversitesi, 1998
11998
“Varlık Dağını Delmek”: İbnü’l-Arabî’nin Eserleri Esâsında Varlık, Tecrübe ve Ahlâk Açısından Aşk
Z Gemuhluoğlu
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 181-212, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9