Dursun Yener
Dursun Yener
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Factors that affect the attitudes of consumers toward halal-certified products in Turkey
D Yener
Journal of Food Products Marketing 21 (2), 160-178, 2015
442015
Marka çağrışım unsurlarının marka kişiliği üzerine etkisi
D Yener
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (1), 89-103, 2013
372013
Tüketicilerin algıladıkları risklerin azaltılmasında pazar eksperlerinin rolü
D Yener
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 3 (5), 2013
182013
Tüketicilerin helal sertifikalı ürünlere karşı tutumlarını etkileyen faktörler ve risk algısı
D Yener
Marmara Üniversitesi, 2011
182011
Marka çağrışım unsurlarının marka kişiliği üzerine etkisi: Sütaş markası üzerine bir uygulama
D Yener
Marmara Üniversitesi, 2007
152007
İçgüdüsel satınalma ölçeklerinin türk tüketiciler için uyarlanmasına yönelik hazır giyim sektöründe bir uygulama
T Dursun, D Yener
Electronic Journal of Vocational Colleges 1 (4), 22-31, 2014
132014
Online alışverişte tüketicilerin tercihlerini etkileyen unsurların belirlenmesi
K Oskaybaş, T Dursun, D Yener
132014
TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİNİ ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK DİNDARLIK.
D Yener
International Journal of Economic & Administrative Studies 6 (12), 2014
112014
Students' Perceived Service Quality of Distance Learning Courses in a Dual-Mode Education System
D Yener
Contemporary Educational Technology 4 (1), 50-65, 2013
102013
Türkiye'deki Pazar Eksperlerinin Profil Özellikleri Ve Alışverişe Yönelik Tutumları
D Yener
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 2 (2), 118-130, 2012
92012
The effects of burnout on organizational commitment in logistics sector
D Yener, K Oskaybas, T Dursun
Journal of Business Research Turk 6 (2), 15-25, 2014
82014
Halal food market and opportunities for logistics sector
D Yener
Emerging Research on Islamic Marketing and Tourism in the Global Economy …, 2015
42015
The effect of religiosity on product involvement in a Muslim society
D Yener
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (1), 58-69, 2014
42014
Erasmus Mobility Activities and Their Contribution To Brand Image And Service Quality Of A Higher Education Institution: The Case Of Beykoz Vocational School Of Logistics (Bvsol)
A Gündüz, D Yener
ERACON Proceedings, 2012
42012
Innovation Resistance: A Rising Tide of Consumerism
D Yener, M Taşçıoğlu
Handbook of Research on Contemporary Consumerism, 155-175, 2020
32020
Hedonizm, hedonik tüketim ve tüketimde materyalist eğilimler üzerine bir araştırma
B Özsaçmaci, D Yener, T Dursun
Third Sector Social Economic Review 54 (1), 71-88, 2019
32019
Materialism Domains and Perceived Risk Effects on Consumer Boycott Effectiveness
M Taşçıoğlu, D Yener
32019
Tüketicilerin Boykotlara Karşı Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma Menşei Ülke ve Sürdürülebilirliğin Etkiler
M Tascioglu, D Yener
The Journal of Academic Social Science, 54-67, 2017
32017
Hedonism, Materialism and Consumer Boycotts Participation
D Yener, T Dursun, K Oskaybas
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 5 (15), 99, 2014
32014
Social Impact in Consumer Behaviour-Consumer Boycotts as a Consumerism Activity
D Yener
Socio-Economic Perspectives on Consumer Engagement and Buying Behavior, 22-35, 2017
22017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20