Ahmet Kesik
Ahmet Kesik
Istanbul Gedik University
gedik.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Teoride ve uygulamada kamu maliyesi
MK Mutluer, E Öner, A Kesik
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016
892016
Bütçe hukuku
KM Mutluer, E Öner, A Kesik
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005
812005
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu bağlamında ve AB sürecinde Türk kamu iç mali kontrol sistemi
A Kesik
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
752005
Yüksek Öğretimde Yeni Bir Finansman Modeli Önerisi:" Bütünsel Model"
A Kesik
TC Maliye Bakanlığı, 2003
382003
Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde Orta Vadeli Program ve Mali Plan Çerçevesinde Çok Yıllı Bütçenin Uygulanabilirliği
A Kesik
Türkiye Maliye Sempozyumu, 45-60, 2005
26*2005
Bütçe Yönetimi ile Borç Yönetiminin Ayrılmasının Konsolide Bütçeye Yansımaları
A Kesik
Maliye Dergisi 143, 1-13, 2003
212003
Uluslararası Uygulamalar Işığında Mali Kurallar ve Mali Disiplin
A Kesik, N Bayar
Mali Kurallar, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın, 46-63, 2010
182010
Yönetimler arası mali ilişkiler ve Türkiye uygulaması
A Kesik
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005
162005
Türkiye’de Yeni Bütçeleme Süreci
A Kesik
Dış Denetim, 27-36, 2010
152010
Yükseköğretimde yönetsel yapı ve mali konular: Türkiye’de yükseköğretimde yönetsel etkinliği artırmaya yönelik bir model önerisi
H Yılmaz, A Kesik
Maliye Dergisi 158 (1), 124-163, 2010
142010
Yeni Kamu Mali Yönetiminde Hesap Verebilirlik
A Kesik, G Kıral
YENİ” MALİYE Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni Paradigmalar …, 2012
132012
Teori ve uygulamada kamu maliyesi
K Mutluer, E Öner, A Kesik
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2, 2010
132010
Ekonominin Genel Dengesi İçinde Kamu Yatırımlarının Yapısı ve Gelişimi
A KESİK
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 2011
92011
Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği
A Kesik
Sosyoekonomi 1 (1), 2005
82005
Mali alan teori-uygulama
A Kesik, T Berksoy, M Şahin
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014
62014
Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Kamu-Özel Sektör Ortak Girişimciliği (PPP)
A Kesik
Yeni” Maliye: Değişim Çağında Kamu Maliyesi: Yeni Trendler, Yeni …, 2012
52012
Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama
A Kesik, N Karagöz
Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, 131-150, 2010
52010
Kamu Maliyesi
K Mutluer, E Öner, A Kesik
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007
52007
Türkiye’de yüksek denetim: Kamu maliyesine yeni bakış
A Kesik
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006
52006
Fon Sistemi ve Devam Eden Sorunlar
A Kesik
Maliye Dergisi 131, 59-101, 1999
51999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20