Mustafa Akıllı
Title
Cited by
Cited by
Year
Lise Ögrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi
E Kaya, M Akilli, F Sezek
Mehmet Akif Ersoy Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi 9 (18), 43-54, 2009
112*2009
Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri
A ÇİLTAŞ, M AKILLI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (4), 64-72, 2011
382011
İlköğretim fen bilgisi öğretmeni adaylarının çevreye karşı tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği)
M AKILLI, MT YURTCAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 119-131, 2009
382009
Prospective Turkish elementary science teachers’ knowledge level about the greenhouse effect and their views on environmental education in university
M Kışoğlu, H Gürbüz, M Erkol, MS Akar, M Akıllı
International Electronic Journal of Elementary Education 2 (2), 217-236, 2010
342010
Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi yöntemlerinin öğretmen eğitimine etkisi
M Akıllı
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
272007
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
M Akıllı, M Genç
Sakarya University Journal of Education 5 (2), 81-97, 2015
202015
Modeling the relationships between subdimensions of environmental literacy
M Genc, M Akilli
Applied Environmental Education & Communication 15 (1), 58-74, 2016
172016
Examining the Effects of Negotiation and Peer Mediation on Students' Conflict Resolution and Problem-Solving Skills.
SÇ Ay, HK Keskin, M Akilli
International Journal of Instruction 12 (3), 717-730, 2019
142019
Regression Levels of Selected Affective Factors on Science Achievement: A Structural Equation Model with TIMSS 2011 Data.
M Akilli
Electronic Journal of Science Education 19 (1), 1-16, 2015
142015
3D bilgisayar modellerinin akademik başarıya ve uzamsal canlandırmaya etkisi: atom modelleri
M Akıllı, S Seven
Turkish Journal of Education 3 (1), 11-23, 2014
142014
Lise öğrencilerinin hiv/aids konusundaki bilgi düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
K Ercan, M AKILLI, F Sezek
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 139-145, 2010
142010
Modelling the effects of selected affective factors on learning strategies and classroom activities in science education
M Akilli, M Genc
Journal of Baltic Science Education 16 (4), 599-611, 2017
102017
Yusufeli'de öğrencilerin okula karşı tutumları
M Sözbilir, M Akıllı, C Ozan
Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, 129-136, 2010
102010
An investigation of high school students’ environmental attitudes in terms of gender
E Kaya, M Akilli, F Sezek
Mehmet Akif University Journal of Education 9, 43-54, 2009
102009
An investigation of prospective science teachers’ attitudes towards the profession of teaching
M Akıllı, S Seven
Inonu University Journal of The Faculty of Education 11 (3), 61-73, 2010
92010
Farklılaştırılmış Fen Deneylerini Değerlendirme Sürecinin Öğrencilerin Fene Karşı Tutum ve Motivasyonları Üzerindeki Etkisi
M Akıllı, HK Keskin, Ş Ay
e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 51-56, 2017
6*2017
The effects of 3d computer modeling on students' achievement and mental models about atomic models
M Akilli, S Seven
Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational …, 2012
62012
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi
M Akıllı, S Seven
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3), 61-73, 2010
62010
Fen Bilgisi Eğitimi 2. Sınıf Öğrencilerine “Atomun Yapısı” Konusunun 3D Bilgisayar Modelleri Yardımıyla Öğretimi
M Akıllı
Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
52011
Yusufeli'de Öğrencilerin Okula Karşı Tutumları. 10-12 Haziran 2010 Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Yusufeli Belediyesi, Yusufeli
M Sözbilir, M Akıllı, C Ozan
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20