Follow
Kursat Cagiltay
Title
Cited by
Cited by
Year
Handbook of research on educational communications and technology
JM Spector, MD Merrill, J Elen, MJ Bishop
Springer, 2014
7302014
Seven principles of effective teaching: A practical lens for evaluating online courses
C Graham, K Cagiltay, BR Lim, J Craner, TM Duffy
The technology source 30 (5), 50, 2001
5642001
Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri
K ÇAĞILTAY, J ÇAKIROĞLU, N ÇAĞILTAY, E ÇAKIROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
375*2001
Flow experiences of children in an interactive social game environment
Y Inal, K Cagiltay
British Journal of Educational Technology 38 (3), 455-464, 2007
3322007
Why does signaling enhance multimedia learning? Evidence from eye movements
E Ozcelik, I Arslan-Ari, K Cagiltay
Computers in human behavior 26 (1), 110-117, 2010
2612010
An eye-tracking study of how color coding affects multimedia learning
E Ozcelik, T Karakus, E Kursun, K Cagiltay
Computers & Education 53 (2), 445-453, 2009
2402009
Mobile assisted language learning: English pronunciation at learners' fingertips
M Saran, G Seferoglu, K Cagıltay, CTYD Öğrenme, İTÖP Ucunda
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research 34, 97-114, 2009
2212009
A systematic review of eye tracking research on multimedia learning
E Alemdag, K Cagiltay
Computers & Education 125, 413-428, 2018
1982018
User-centered design for development
I Medhi
interactions 14 (4), 12-14, 2007
1852007
Türkiye ve Avrupa’daki Çocukların İnternet Alışkanlıkları ve Güvenli İnternet Kullanımı
K Duygu, Ç Kürşat, K Türkan, K Engin, O Christine
Eğitim ve Bilim 39 (171), 230-243, 2014
183*2014
İnsan bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik mühendisliği: Teoriden pratiğe
K Çağıltay
Seçkin, 2018
172*2018
Teaching in a web based distance learning environment
C Graham, K Cagiltay, J Craner, BR Lim, TM Duffy
Center for Research on Learning and Technology Technical Report, 13-00, 2000
1662000
Turkish prospective teachers' perceptions regarding the use of computer games with educational features
G Can, K Cagiltay
Journal of Educational Technology & Society 9 (1), 308-321, 2006
1612006
Key instructional design issues in a cellular phone-based mobile learning project
N Gedik, A Hanci-Karademirci, E Kursun, K Cagiltay
Computers & Education 58 (4), 1149-1159, 2012
1522012
Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin görüşleri: Sosyal bilgiler dersi örneği
A Bakar, H Tüzün, K ÇAĞILTAY
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 27-37, 2008
140*2008
A descriptive study of Turkish high school students’ game-playing characteristics and their considerations concerning the effects of games
T Karakus, Y Inal, K Cagiltay
Computers in Human Behavior 24 (6), 2520-2529, 2008
1262008
Üniversite öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri: ODTÜ ve gazi üniversitesi öğrencileri arasında karşılaştırmalı bir çalışma
P Durdu, A Tüfekçi, K Çağıltay
Eurasion Journal of Educational Research 19, 66-76, 2005
120*2005
Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan master ve doktora tezlerinde genel eğilimler
FU Erdoğmuş, K Çağıltay
Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2009
111*2009
The dynamics of online communities in the activity theory framework
B Baran, K Cagiltay
Journal of Educational Technology & Society 13 (4), 155-166, 2010
1052010
Use of mobile phones in language learning: Developing effective instructional materials
M Saran, K Cagiltay, G Seferoglu
Fifth IEEE International Conference on Wireless, Mobile, and Ubiquitous …, 2008
1052008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20