Takip et
Muhammet Fatih Yılmaz
Muhammet Fatih Yılmaz
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Big five-personality trait and internet addiction: A meta-analytic review
AR KAYİŞ, SA SATICI, MF YILMAZ, didem şimşek, E CEYHAN, ...
Computers in Human Behavior, 2016
4012016
Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarının problemli internet kullanımı ve bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi
MF Yılmaz
PQDT-Global, 2013
702013
Social Safeness and Psychological Vulnerability in Turkish Youth: The Mediating Role of Life Satisfaction
SA SATICI, R UYSAL, MF YILMAZ, ME DENİZ
452016
Üniversite öğrencilerinde karanlık üçlü kişilik özellikleri ile dürtüsellik ve heyecan arama davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
SA Satıcı, AR Kayiş, MF Yılmaz, B Eraslan-Çapan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 9 (54), 857-881, 2019
312019
Meme kanseri riskinin beslenme ile ilişkili faktörler açısından değerlendirilmesi
M Yılmaz, N Atak
Turkish Journal of Public Health 12 (1), 51-60, 2014
302014
Karanlık üçlü ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması, 13
B Eraslan-Çapan, SA Satıcı, MF Yılmaz, AR Kayiş
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-10, 2015
262015
Effects of some soil properties on the growth of hybrid poplar in the Terme-Golardi region of Turkey
A Tufekcioglu, HZ Kalay, M Yilmaz
Turkish Journal of Agriculture and Forestry (Turkey) 29 (3), 2005
262005
İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar yeterliliklerinin ve teknoloji tutumlarının değerlendirilmesi
M Yilmaz
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
232016
Survival and growth of three hardwood species (Fraxinus angustifolia, Ulmus laevis and U. minor) on a bottomland site with heavy clay soil.
E Çiçek, F Tilki, Ș Kulaç, M Yilmaz, F Yilmaz
142007
Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarını açıklamaya yönelik model sınaması: utangaçlık, benlik saygısı, yalnızlık ve algılanan sosyal desteğin etkileri
MF Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2018
132018
Dirty Dozen Scale: a study of adaptation to Turkish university students
SA Satıcı, AR Kayış, MF Yılmaz, B Eraslan Capan
Cumhuriyet Univ Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dali, 2018
132018
Effects of site, provenance and seedling size on survival and early growth of narrow leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) plantings
E Çiçek, F Yilmaz, F Tilki, M Yilmaz, B Çetin
Journal of Balkan Ecology 9 (3), 297-304, 2006
132006
Genya Dağı (Artvin) Yöresinde Ayırt Edilen Ekolojik Toprak Serileri ile Verimlilik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
L Altun, A Günlü, M Yılmaz, A Usta
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2), 202-212, 2006
82006
Roadside cover plants of Trabzon environs, Turkey
C Acar, L Altun, H Acar, M Yilmaz, R Ansin
Journal Of Balkan Ecology 5 (4), 368-378, 2002
72002
Yöneticilerin ruhsal liderlik davranışlarının örgütsel stres ve tükenmişlik üzerine etkisi: Otel işletmeleri örneği
M Yılmaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
62020
How does problematic internet use mediate the relation between belongingness and mental well-being?
B Satıcı, MF Yılmaz
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 10 (57), 277-295, 2020
62020
Effect of seedbed density on morphological characteristics and field performance of Ulmus laevis seedlings
E Çiçek, M Yilmaz
Journal of Balkan Ecology 9 (2), 167-173, 2006
62006
KTU Orman Fakultesi Arastirma Ormaninda Yetisme Ortami Birimlerinin Cografi Bilgi Sistemleri Yolu ile Haritalanmasi
L Altun, ZE Baskent, M Yilmaz, Z Kalay, I Turna
J. Fac. Forest 52, 51-72, 2002
52002
Hadis açısından Fahreddin er-Razinin Tefsir-i Kebiri üzerine bir inceleme
M Yilmaz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
52000
Farklı uydu yükseklik açılarında ağ-rtk düzeltme tekniklerinin performanslarının incelenmesi
M Yilmaz
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
32020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20