Takip et
Muhammet Fatih Yılmaz
Muhammet Fatih Yılmaz
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Big five-personality trait and internet addiction: A meta-analytic review
AR KAYİŞ, SA SATICI, MF YILMAZ, didem şimşek, E CEYHAN, ...
Computers in Human Behavior, 2016
4002016
Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarının problemli internet kullanımı ve bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi
MF Yılmaz
PQDT-Global, 2015
702015
Social Safeness and Psychological Vulnerability in Turkish Youth: The Mediating Role of Life Satisfaction
SA SATICI, R UYSAL, MF YILMAZ, ME DENİZ
452016
Üniversite öğrencilerinde karanlık üçlü kişilik özellikleri ile dürtüsellik ve heyecan arama davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
SA Satıcı, AR Kayiş, MF Yılmaz, B Eraslan-Çapan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 9 (54), 857-881, 2019
312019
Meme kanseri riskinin beslenme ile ilişkili faktörler açısından değerlendirilmesi
M Yılmaz, N Atak
Turkish Journal of Public Health 12 (1), 51-60, 2014
312014
Karanlık üçlü ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması, 13
B Eraslan-Çapan, SA Satıcı, MF Yılmaz, AR Kayiş
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-10, 2015
262015
Effects of some soil properties on the growth of hybrid poplar in the Terme-Golardi region of Turkey
A Tufekcioglu, HZ Kalay, M Yilmaz
Turkish Journal of Agriculture and Forestry (Turkey) 29 (3), 2005
262005
İlkokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin bilgisayar yeterliliklerinin ve teknoloji tutumlarının değerlendirilmesi
M Yilmaz
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
232016
Survival and growth of three hardwood species (Fraxinus angustifolia, Ulmus laevis and U. minor) on a bottomland site with heavy clay soil.
E Çiçek, F Tilki, Ș Kulaç, M Yilmaz, F Yilmaz
142007
Effects of site, provenance and seedling size on survival and early growth of narrow leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) plantings
E Çiçek, F Yilmaz, F Tilki, M Yilmaz, B Çetin
Journal of Balkan Ecology 9 (3), 297-304, 2006
142006
Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarını açıklamaya yönelik model sınaması: utangaçlık, benlik saygısı, yalnızlık ve algılanan sosyal desteğin etkileri
MF Yılmaz
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2018
132018
Dirty Dozen Scale: a study of adaptation to Turkish university students
SA Satıcı, AR Kayış, MF Yılmaz, B Eraslan Capan
Cumhuriyet Univ Tıp Fak Psikiyatri Anabilim Dali, 2018
132018
Genya Dağı (Artvin) Yöresinde Ayırt Edilen Ekolojik Toprak Serileri ile Verimlilik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
L Altun, A Günlü, M Yılmaz, A Usta
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2), 202-212, 2006
82006
Roadside cover plants of Trabzon environs, Turkey
C Acar, L Altun, H Acar, M Yilmaz, R Ansin
Journal Of Balkan Ecology 5 (4), 368-378, 2002
72002
Yöneticilerin ruhsal liderlik davranışlarının örgütsel stres ve tükenmişlik üzerine etkisi: Otel işletmeleri örneği
M Yılmaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
62020
How does problematic internet use mediate the relation between belongingness and mental well-being?
B Satıcı, MF Yılmaz
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 10 (57), 277-295, 2020
62020
Effect of seedbed density on morphological characteristics and field performance of Ulmus laevis seedlings
E Çiçek, M Yilmaz
Journal of Balkan Ecology 9 (2), 167-173, 2006
62006
KTU Orman Fakultesi Arastirma Ormaninda Yetisme Ortami Birimlerinin Cografi Bilgi Sistemleri Yolu ile Haritalanmasi
L Altun, ZE Baskent, M Yilmaz, Z Kalay, I Turna
J. Fac. Forest 52, 51-72, 2002
52002
Hadis açısından Fahreddin er-Razinin Tefsir-i Kebiri üzerine bir inceleme
M Yilmaz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
52000
Farklı uydu yükseklik açılarında ağ-rtk düzeltme tekniklerinin performanslarının incelenmesi
M Yilmaz
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
32020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20