Follow
Gülay Hasdoğan
Gülay Hasdoğan
Professor of Industrial Design at Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The role of user models in product design for assessment of user needs
G Hasdoğan
Design Studies 17 (1), 19-33, 1996
1551996
The institutionalization of the industrial design profession in Turkey: Case study–the Industrial Designers Society of Turkey
G Hasdoğan
The Design Journal 12 (3), 311-337, 2009
322009
The profession of industrial design in Turkey: the correspondence between education and practice
F Korkut, G Hasdogan
Loughborough University, 1998
271998
Characterising Turkish Design Through Good Design Criteria: The Case Of ‘Design Turkey’Industrial Design Awards
GF Hasdoğan
Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012
172012
Türkiye’de Devletin Endüstriyel Tasarıma Yönelik Girişimleri ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun Bu Girişimlerdeki Rolü
G Hasdoğan
Tasarım veya Kriz 4, 173-190, 2009
162009
Implications of Collaboration with Industry for Educational Strategies in Industrial Design: The Graduation Project Course
NAGZ Evyapan, F Korkut, G Hasdoğan
Proceedings of CLTAD 3rd Int. Conference: Enhancing Curricula, 137-159, 2006
122006
Scenario-building as part of the product design process
G Hasdogan
Challenge of Complexity, 134-141, 1997
12*1997
Türkiye de Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Uygulamaya Yönelik Sorunlar Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi için Kavramsal bir Model Önerisi
GF Hasdoğan
Legal, 2005
82005
Concept development for vehicle design education projects carried out in collaboration with industry
NAGZ Börekçi, P Kaygan, G Hasdoğan
Procedia CIRP 50, 751-758, 2016
72016
Tasarım kavramının hukuktaki gelişimi ve endüstriyel tasarımların korunmasına ilişkin ülkemizdeki yasal düzenlemeye yansımaları
G Hasdoğan
Tasarımda Evrenselleşme 2, 21, 1996
71996
The nature and limitations of user models in the household product design process.
G Hasdogan
71995
Understanding user experience for scenario building: A case in public transport design
G Hasdoǧan, N Evyapan, F Korkut
Contemporary Ergonomics 2006, 189-193, 2020
62020
Endüstri ürünleri tasarımı mesleği açısından Türkiye’nin son 27 yılı
G Hasdoğan
Arredamento Mimarlık 300, 109-111, 2016
62016
Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Sektörünün Gelişme Trendleri ve İstanbul’un bu Gelişmedeki Konumu
G Hasdoğan
Yaratıcı İstanbul: Yaratıcı Sektörler ve Kent, Der: Yiğit Evren ve Zeynep …, 2011
6*2011
Tasarım Hukukunda Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesinde Kullanılan Terimler Açısından Kavramsallaştırma Sorunları
GC Elibol, F Korkut, GF Hasdoğan
42011
Endüstri Destekli Eğitim Projelerinde Tasarım Sürecini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Değerlendirmesine Dayalı Bir Vaka Çalışması
GF Hasdoğan, NAGZ Börekçi, F Korkut
null, 2006
42006
Empowering Craftspeople by Reinforcing Design Skills: The Case of a Design Training Course for Woodworking in Kastamonu, Turkey
G Hasdoğan, M Hasdoğan
Making Futures: craft and the (re)turn of the maker in a post-global …, 2016
32016
Glass Packaging for Food and Beverage Products: Design Process and Innovation Strategies in an Educational Project
NAGZ Evyapan, F Korkut, G Hasdoğan
Proceedings of IV. International Packaging Congress and Exhibition, 637-646, 2005
32005
Digital technologies expanding the boundaries of user product interaction an educational project on user interface design
GF Hasdoğan, F Korkut
null, 2003
32003
Track 04: Collaboration in design education
NAGZ Börekçi, F Korkut, G Hasdoğan
22021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20