TUĞÇE UZUN KOCAMIŞ
TUĞÇE UZUN KOCAMIŞ
Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SBMYO
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye de ar-ge harcamaları ve teknoloji sektöründe ar-ge giderlerinin kârlılık üzerine etkisi: Borsa İstanbul uygulaması
T UZUN KOCAMIŞ, A Güngör
Maliye Dergisi, 127-138, 2014
542014
Lean accounting method for reduction in production costs in companies
TU Kocamiş
International Journal of Business and Social Science 6 (9), 6-13, 2015
162015
Sustainability reporting in Turkey: Analysis of companies in the BIST Sustainability Index
TU Kocamiş, G Yildirim
European Journal of Economics and Business Studies 2 (3), 41-51, 2016
72016
Finansal Performansın Sürdürülebilirlik Raporlaması Üzerine Etkisi: BİST100 Şirketleri Üzerinde Bir İnceleme
G Yıldırım, TU Kocamış, S Kuzu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Özel Sayı, 625-635, 2018
62018
HALKA AÇIK FUTBOL KULÜPLERİNDE FİNANSAL PERFORMANSIN TOPSİS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: İNGİLTERE UYGULAMASI
A GÜNGÖR, TU KOCAMIŞ
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (3), 1846-1859, 2018
62018
Sürdürülebilirlik ve firma performansı: BİST sürdürülebilirlik endeksi şirketleri üzerine bir çalışma
G Yıldırım, TU Kocamış, ÖT Tokur
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (15), 90-96, 2018
42018
Toplam Kalite Yönetimi (Tky) Ve İç Denetimin Tky’deki Rolü
TU KOCAMIŞ
Sosyal Bilimler Dergisi, 1-21, 2017
42017
ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERDE RANDIMAN ANALİZİ YOLUYLA DENETİM
UT Kocamış
Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi 3 (2), 203-219, 2015
4*2015
İşletmelerde Yapılan Hile Çeşitlerinden Satıcı Hileleri ve Bu Hilelerin Engellenmesine Yönelik Önlemler
Ö Özkan, T Uzun Kocamış
E-Yaklaşım Dergisi, Ekim, 2011
42011
Karşılıklar Standardı İle Vergi Usul Kanunu Ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Karşılık Kavramının İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Ö Özkan, TU Kocamış
Mali Çözüm Dergisi, 191-214, 2011
42011
Analysis of financial performance ın public soccer clubs by topsis method: UK application
A Güngör, T Uzun Kocamış
Hitit University Journal of Social Sciences Institute 11 (3), 1846-1859, 2018
22018
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) FRS VE TMS/TFRS STOKLAR STANDARDININ KARŞILAŞTIRMASI
TU Kocamış, G Yıldırım
Vergi Sorunları Dergisi, 90-102, 2017
2*2017
Integrated Reporting: A Template for Energy Companies
G Yıldırım, TU Kocamış, FÖ Türüdüoğlu
ACCOUNTING AND CORPORATE REPORTING, 15, 2017
22017
Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğini Seçmelerinde Kişisel Becerilerinin Ve İş Hayatından Beklentilerinin Etkisinin Araştırılması
G Yıldırım, A Güngör, T Uzun Kocamış
BMIJ,(2018) 6 (4), 935-951, 2018
12018
An Analysis of Relationship Between Sustainable Tourism and Sustainable Profitability In Tourism Sector, The Case of Turkey
T Uzun Kocamis, A Gungor
International Journal Advances in Social Science and Humanities 4 (05), 01-09, 2016
12016
ENTEGRE RAPORLAMAYA YÖNELİK İÇ DENETİMİN GÜVENCE ROLÜ
G Yıldırım, TU Kocamış
2019
Muhasebe Verileri İçerisinde Yer Alan Kırmızı Bayraklar ve Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
T UZUN KOCAMIŞ
Vergi Sorunları Dergisi 42 (370), 128-136, 2019
2019
KONKORDATO SÜRECİNDE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GDS 3400-İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN İNCELENMESİ STANDARDI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
T UZUN KOCAMIŞ
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 14 (3), 1093-1105, 2019
2019
ENTEGRE RAPORLAMAYA YÖNELİK İÇ DENETİMİN GÜVENCE ROLÜ
G YILDIRIM, TU KOCAMIŞ
Social Sciences 14 (5), 2763-2776, 2019
2019
RISK MANAGEMENT AND INTERNAL AUDIT
TU KOCAMIŞ
Finance and Accounting I, 21, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20