Takip et
Cuma Yıldırım
Cuma Yıldırım
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kırım Sorunu Bağlamında Rusya Ukrayna İlişkilerinin Analizi
AS Sönmez, H Bıçakcı, C Yıldırım
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (3), 656-670, 2015
282015
Ekoloji düşüncesinde insan ve toplum anlayışı
C Yıldırım
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (1), 289-308, 2017
272017
İslam Uygarlığında Kent ve Kentleşme
H BİÇAKCI, C YILDIRIM
142018
Analysis of Russia-Ukraine relations in context of Crimea problem
AS Sönmez, H Bıçakçı, C Yıldırım
International Journal of Social Sciences and Education Research 1 (3), 656-670, 2015
102015
OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE LİBERALİZM VE LİBERAL PARTİLER
C YILDIRIM, H BİÇAKCI
62019
KÜBA’DA KENTSEL TARIM UYGULAMALARI: HAVANA ÖRNEĞİ
NE Keskin, C Yıldırım
62019
Türk Kamu Personelinin Kişilik Özellikleri: Samsun İl Yönetimi Örneği
C Yıldırım
Akademik Bakış Dergisi, 327-343, 2017
6*2017
MÜLTECİLERİN KENTE UYUMUNDA BELEDİYELERİN ROLÜ: SAMSUN ÖRNEĞİ
C Yıldırım, M Sefa
Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 1195-1208, 2017
52017
İzmir’de Tarımsal Kalkınma ve Büyükşehir Belediyesi
N Keskin, C Yıldırım
İZMİR BELEDİYESİ'NİN 150. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ULUSLARARASI YEREL …, 2019
42019
6360 Sayılı Kanun’un Kır Kent Karşıtlığı Bağlamında Çarşamba Kırsalı Üzerine Etkileri
C Yıldırım, H Bıçakçı
Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları …, 2018
42018
SAMSUN’DA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK SANAYİ KESİMİNİN ALGILARI VE BEKLENTİLERİ
A MUTLU, E Miraç, C YILDIRIM, S MERTEK, MT PAŞAOĞLU
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (1), 73-90, 2019
32019
Ekoloji Düşüncesinde İnsan ve Toplum Anlayışı
C YILDIRIM
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 6 (1), 2017
32017
TÜRKİYE’DE BELEDİYE PERSONEL SİSTEMİNİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
C YILDIRIM
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 346-372, 2019
22019
Tarım sektörünün yönetiminde kapasitenin geliştirilmesi: Samsun örneği
C Yıldırım
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021
12021
İl Tarımsal Kalkınma Kurulu'nun Gerekliliği Üzerine Düşünceler
C YILDIRIM
Yönetim Bilimleri Dergisi 19 (Özel Sayı), 85-105, 2021
12021
6360 Sayılı Kanun’un Kır Kent Karşıtlığı Bağlamında Çarşamba Kırsalı Üzerine Etkileri
C YILDIRIM, H BIÇAKÇI
Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları. Nobel …, 2018
12018
Türk Kamu Personelinin Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İl Yönetimi Örneği
C Yıldırım
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
12016
Türkiye’de Tarım Sektörünün Yönetimi
C Yıldırım
Yeni İnsan Yayınevi, 2022
2022
Türkiye'de Kır Kent Bağlantıları: Kırsal Kalkınma İçin Politika Önerileri
C YILDIRIM, S Çobanoglu
Ekin Yayinevi, 2022
2022
İl Tarımsal Kalkınma Kurulu’nun gerekliliği üzerine düşünceler
C Yıldırım
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20